Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter tillkännagav under årets Bokmässan vilka tidskrifter som nominerats till Årets Kulturtidskrift. Det är som brukligt en jury utseed av FSKs styrelse som nominerar. Årets jury består av folk från landets södra delar. Korandet med prisutdelning kommer också som vanligt ske på Rönnells antikvariat i Stockholm. Priset är hela 50.000 kr som är skänkta av Samfundet De Nio och därtill ett konstverk av Jesper Waldersten.

Alina Bárbara López Hernández
2023-11-05 I inledningen till artikeln skriver Cuba Nuestras redaktör Carlos M. Estefanía att förtryck och förföljelse av politiska dissidenter och kritiska röster är en pågående realitet på Kuba. Folk som vill se strukturella förändringar i det kubanska samhället grips godtyckligt och rättsprocesserna präglas av orättvisa.»

Att stötta det kubanska folket
2023-09-26 I Sverige finns två tidskrifter med siktet på den karibiska ön Kuba. Dels Tidskriften Kuba som ges ut av Svensk-Kubanska Föreningen och spanskspråkiga Cuba Nuestra som drivs av den i Sverige bosatta Carlos Manuel Estefanía som kallar sig dissident. En skillnaden dem emellan är att förstnämda inte bedriver någon kritik gentemot nuvarande styre på Kuba medan Cuba Nuestra just är inriktad på det. Tidskriften Kuba verkar se sin hjärtefråga i USAs handelsblockad som dess gissel för Kubas utveckling. I ett kritiskt brev till tidskrift.nu som publiceras här i dess helhet säger Carlos att "Kuba måste hanteras mer täckande" och "den svåra situation som det kubanska folket står inför när det gäller politiska friheter, mänskliga rättigheter och tillgång till grundläggande behov". Från tidskrift.nus sida kan invändas att Carlos inte uppfattar portalen primärt som en katalog ett register över tidskrifter eller för den delen svensk, svenskspråkig eller i sverige registrerade tidskrifter på andra språk etc. Men visst här kommer artikeln Att stötta det kubanska folket.»

Teodicéproblemet
2023-07-25 I texten En tanke kring Teodicéproblemet resonerar Wissam Abdallah om hur monoteistiska världsreligonerna kristendom och islam behandlar något allsmäktigt och därtill fullkommligt gott men ändå tillåter ondska. Visst, värt att undra över! Föregår det ena den andra dimensionen på något sätt? Den alltgenom goda Guden eller den dömande som kanske dumdristigt nog gett oss en fri vilja inbegripet avanserad varseblivningsförmågan? Mellan god och Gud i svenskan skiljer en ynka vokal. Hur ser en "allmängilltig" föreställningen ut om makt? Men kanske inte problemet börjar med de monoteistiska föreställningarna, men finns ovedersägligen representerad där. Eller som det sägs i Bhagavad-Gita, det som är ont för Putin är gott för Zelenskyj eller så var det typ hjort och tiger! Wissam Abdallah säger sig arbetar inom olika verksamheter som till exempel politisk sekreterare i riksdagen, teolog, filosofisk praktiker, lärare och arkeolog. »

Upptäck en tidskrift
2023-05-14 Dags att planera hur sinne och lust kan förkovras i en till synes aldrig sinande källa kulturtidskrifter. Här serveras direktlänkar till tidskrifter som bara längtar efter de hängivna. Vissa köps och andra läses gratis på spirande hemsidor. Finns tidskrifter med tilltalsnamn som magasin, journaler, revyer, bulletiner och ytterligare! Varför, men det går ju att botanisera i på tidskrift.nu! Tidskriftskulturen är en månghundraårig kultur med vitt skilda sorter. Vissa känner man till, andra har man aningar om och andra intet. »

Expertens tips på tidskrifter som kan förbättra ditt ordförråd
2023-03-07 tidskrft.nu har fått några tips från Nils Fridlund, läxhjälpsföretaget Allakado om två tidskrifter de tycker är bra för ordförrådets omfång. Sedan också en liten del men ack så viktig identitet för Svenska Dagbladet. Ett av dessa tidskriftstips är registrerat på tidskrift.nu, sedan ett som inte finns med, utgiven av Språkrådet. Borde naturligtvis registreras! Man får väl tacka för tipset. Deras tes är att textläsning är språngbräda till begrepps konnotation som denotation, givet så är ordförrådets storlek alfa till omega. Så varför då inte söka efter lite favoriter i den heterogena tidskriftskulturen. Ordens natur är trots allt komplex och den visuella texten ger inte alla svar, de är ju också till exempel ljudande. Då är det inte fel med en hominid av närliggande slag vid sidan.»

Produktionsstöd 2023
2023-01-02 Har det hänt något tydligt med stödet efter detta putinpris-/inflation-/elkrisår? Kompenseras tidskrifterna? Att tidskrifterna generellt på olika sätt uppmärksammat eländet ukrainarna vederfar är påtagligt. Vare sig sinnen och intellekt står opåverkat desputinismens fullblodsidiotier! Totalt sett har stödet i runda slängar ökat med en mille från föregående år och då fördelat på 87 tidskrifter mot 89 budgetåret 2022. Går man ett ytterligare år tillbaka var det 3 mille. I beslutet står det att det kom in 112 ansökningar och att totalbeloppet som söktes uppgick tll 49 104 812 kronor. Om Kulturrådet får sin vilja igenom kommer 26 537 000 kronor fördelas och jag säger så för det finns en brasklapp i dokumentet "Beslutet kan komma att omprövas eller återkallas om Kulturrådet i regleringsbrevet för budgetåret 2023 inte anvisas erforderliga medel. Skäl för förbehållet är att Kulturrådets beslut har fattats med stöd av bemyndigandet i regleringsbrevet för 2022. Bemyndigandet innebär att myndigheten under 2022 får ingå ekonomiska förpliktelser av framtida anslag 2:1 som ska infrias under 2023".»

Nu äre jul igen, nu äre jul...
2022-12-05 Återigen bör inskärpas att Årets Julklapp är en prenumeration eller ett råd om en tidskrift som kära och nära ska lyckönskas med. Är man stadd i kassan och så långt det räcker är det prenumerationer som ska inhandlas! Visst, det går det bra att snåla, finns masssa substans tillgängligt helt gratis. Du tipsar, läs det här och förkovra dig. Hur som helst en klapp som rullar på året runt tills nästa prenumeration eller tips, är det som gäller för att kunna upprätthålla anseendet. Säger det här eftersom det förekommer att förvirrade köper annat, istället för att se till att julen snurrar åren igenom. Kan det bli bättre för alla inblandade. Nedan en nätt liten lista på möjligheter och tips. »

Tretton unga poeter på Dramaten
2022-12-01 AKT UNG! - scenen för unga poeter anordnas för tionde året av 20-TAL. I år medverkar tretton poeter med dikter som de läser under en regisserad scenföreställning, som avslutar Stockholms Internationella Poesifestival 2022. • Livemusik av artisten Varas (Benjamin Muñoz Varas). • Läsning av Sofia Dahlén, som debuterade 2021 med den hyllade boken Patient.»

Årets Kulturtidskrift 2022 VERK.
2022-11-01 Den foto- och linsorienterade tidskriften VERK. korades till Årets kulturtidskrift. Vid evenemanget medverkade redaktörer från samtliga tidskrifter förutom FLM. Priset på 50.000 kr sponsras av Samfundet De Nio som representerades av Jonas Ellerström vid prisutdelningen. Dessutom får vinnaren ett keramiskt konstverk av Karol Zarbock. Förra Årets kulturtidskrift 2021, Aiolos bjöd med skådespelerskan Louise Ryme på den inledande underhållningen. Louise läste texter ur ett kommande nummer medan Aiolos Håkan Trygger samtidigt hanterade kontrabas. »

Fronesis releasar #74-75 tema Erkännande
2022-10-21 Den 25e oktober klockan 19.00 på Anti håller Fronesis ett seminarium om senaste nummret, Erkännande. Vi kommer då få lyssna till Magnus Hörnqvist, professor i kriminologi tillika redaktör för numret, om tankarna bakom numret och om strävan efter erkännande som en ständig existentiell kamp, och därmed som en politisk kamp. Därefter kommer Carl-Göran Heidegren att prata om Hegels herre-slav-dialektik och hur denna har präglat den hegelianska idétraditionen gällande erkännande. Sist kommer Johan Lindgren, också han redaktör för numret, att göra ett nedslag i Frasers resonemang om social rättvisa och erkännande i identitetspolitikens tidsålder.»

Debatten förs här!
2022-10-18 I en kampanj, två pdfer från socialpolitik.com sägs att de granskar och debatterar, följer den snabba samhällsomvandlingen ur ett underifrånperspektiv med nyheter, reportage och analyser kring kunskapsläget och politiken som påverkar de svagare i samhället. Ges gott om exempel i en pdftablå av publicerade artiklar. Ett syfte är att folk ska prenumerera på deras nyhetsbrev! Tidskriften har under tid befunnit sig i en process från helt analogt, därefter både papper och elektroniskt och sedan mars 2021 endast digitalt.»


Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu:

Annons:

Senaste nummer:

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-10-27
Signum 7

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

2023-10-24
Konstperspektiv 4

2023-10-16
Lyrikvännen 4-5 2023

2023-10-10
Glänta 2 2023

2023-10-09
Haimdagar 3-4 2023

2023-10-08
Medusa 3 2023

2023-10-07
Tidig Musik 3 2023

2023-10-05
Opera 4 2023

2023-09-29
Ale 2 2023

2023-09-18
Lyrikvännen 3 2023

2023-09-08
Signum 6

2023-08-28
Balder 2 2023

2023-08-22
FLM 3 2023

2023-08-20
Fjärde Världen 3 2023

2023-08-18
Teatertidningen 2-3 2023

2023-08-16
Utställningskritik 3 2023

2023-08-05
Lira Musikmagasin 2 2023

2023-08-04
Iconographisk Post 3-4 2022

2023-08-01
Glänta 1 2023

2023-07-16
KLASS 2 2023

2023-07-12
20TAL 8 2023

2023-07-10
FLM 2 2023

2023-07-01
Utställningskritik 2 2023

2023-06-30
Lyrikvännen 2 2023

2023-06-29
Medusa 2 2023
Tidig Musik 2 2023

2023-06-28
Nio-Fem 1 2023

2023-06-26
Kritiker 67 2023

2023-06-23
Opera 3 2023

2023-06-22
Signum 5

2023-06-19
Världshorisont 2 2023

2023-06-15
Släkthistoriskt Forum 3 2023
Världshorisont 2 2023

2023-06-12
Amnesty Press 2 2023

2023-06-07
Akvarellen 2 2023

2023-06-01
Glänta 2-3 2022

2023-05-25
Parnass 2 2023
Släkthistoriskt Forum 2 2023

2023-05-12
Signum 4

2023-05-08
Hjärnstorm 151 2023

2023-05-02
Haimdagar 1-2 2023

2023-05-01
Lira Musikmagasin 1 2023

2023-04-30
Fjärde Världen 1-2 2023

2023-04-28
Balder 1 2023

2023-04-22
OEI 100-101 2023

2023-04-20
Opera 2 2023

Äldre resuméer