Vilken ålder har tidskrifterna?

I Sverige finns tidskrifter med en ålder långt över hundra och det tillkommer ständigt nya. Många levereras på papper, en hel del är webborienterade och vissa i hög utsträckning bådadera.

Nedan finns en listan över några verksamma tidskrifter och deras startår.

En lätt orientering! Den första länken för respektive tidskrift går till kataloguppgifterna på tidskrift.nu och den andra till titelns hemsida.

Finlandssvenska tidskrifter är med vilket har göra med att flera av dessa identiteter en gång i tiden via Tidskriftscentralen tog kontakt med tidskrift.nu och eftersom "språken" är synnerligen väl kopplade till varandra så varför skulle det inte vara av vikt att överbrygga territorialgränsen?

Just nu är tidskriften Hertha den tidigast daterade, vilket har att göra med att de hade en föregångarna 1859-1884 Tidskrift för hemmet och 1884-1913 Dagny, men annars så kommer titeln igång 1914.

Tidskriften Arle, en Skånskblekinskhalländsk historia är daterad till 1868, vilket kan tyckas konstigt eftersom titeln som så startade först 1961. Men här som med Hertha finns en förhistoria som går att ta del av på deras respektive hemsidor. Arle säger att de är en fortsättning på Samlingar till Skånes historia fornkunskap och beskrifning 1868/69-1900 och därefter Historisk Tidskrift för Skåneland, 1901-1921. Listan tränger bakom det nuvarande namnet!

Fornvännen en besläktad existens med Arle har kanske genomgått en likartad process, men i detta fall från två titlar som gått in under ett gemensamt tak 1906. Dels var det Vitterhetsakademiens Månadsblad och dels Svenska Fornminnesföreningens Tidskrift. Numer ges Fornvännen ut av Vitterhetsakademien och Statens historiska museer. Numren finns tillgänglig via Open Access på Riksantikvarieämbetets hemsida sex månader efter utgivning.

Och angående det här med -vänner finns en livs levande tidskrift som startade 1918 med titeln Studiekamraten och enligt KBs tillägg "hjälpreda för amatörer i teckning, målning och skulptur". Antagligen genom vissa metamorfoser heter den här identiteten senare Ariel. Om det är en luftande Ariel ska associera tycks det som ett radikalt skifte till den nuvarande titeln Kritiker.

Andra som genomlevt namnbyten är Opera som tidigare hette Musikdramatik och Populär Astronomi som hunnit med tre Populär astronomisk tidskrift, Astronomisk tidsskrift (med två s), Astronomisk tidskrift.

Sedan finns ju den här ödesmättade titeln 20-TAL som hunnit med fem namnbyten. Ett decenium upphör och ska man fortsätta är det bara att byta namn.

Viktigt att förstå gällande den här listan är att dateringen sker utifrån den först titeln föreningen, organisationen ger ut, med andra ord inte den aktuella.

PS
Listan här är långtifrån fullständig både utifrån titlar som finns på tidskrift.nu och det som skulle kunna tänkas vara med, vad är kultur, vad är en tidskrift och många ytterligare frågor? Fler titlar kommer.


1859
Hertha, Hertha, 1859-1884 Tidskrift för hemmet, 1884-1913 Dagny

1868 (1961)
Ale, Ale, 1868-1900 Samlingar till Skånes historia fornkunskap och beskrifning, 1901-1921 Historisk Tidskrift för Skåneland

1871 & 1872 (1906)
Fornvännen, Fornvännen, 1871-1905 Svenska fornminnesföreningens tidskrift, 1872-1907 Kongl. Vitterhets-, historie- och antiqvitetsakademiens månadsblad

1875-76
Finsk tidskrift, Finsk tidskrifts hemsida

1878
Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri, Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri

1880
Entomologisk Tidskrift, Entomologisk Tidskrift

1881
Historisk tidskrift, Historisk tidskrift

1892
Ord & Bild, Ord & Bild

1898
Brand, Brand

1901
Arkitektur, Arkitektur

1902
Djurens Rätt, Djurens Rätt, 1902-1909 Medlemsbladet (KB/Libris namnger tidskriften Internbladet)

1904
Samefolket, Samefolket, 1904-1905 Lapparnes egen tidning (Samefolket har kommit ut sedan 1918, källa samefolket.se


1906
Fauna och Flora Fauna och Flora

1907
Svensk Botanisk Tidskrift, Svensk Botanisk Tidskrift
Nya Argus, Nya Argus

1908
Tiden, Tiden

1909
Ad Lucem, Ad Lucem

1916
Biblioteksbladet, Biblioteksbladet

1918
Kritiker, Kritiker 1918-1993 Studiekamraten, 1993-2006 Ariel

1919
Röda Korset Magasin, Röda Korset Magasin, 2007-2018 Henry, 1992-2007 Röda korsets tidning, 1978-1990 Apropå Röda korset, 1919-1946 Svenska röda korset, 1908-1918 Tidskrift för frivillig sjukvård i krig

1920
Populär Astronomi, Populär Astronomi Populär astronomisk tidskrift, 1968-1999 Astronomisk tidsskrift (med två s), 2000-2001 Astronomisk tidskrift
1922
Arbetaren, Arbetaren
Signum, Signum 1920-1975 Credo

1928
Scandia, Scandia

1929
Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities, Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities

1932
Judisk krönika, Judisk krönika
Konsthistorisk tidskrift, Konsthistorisk tidskrift

1940
Paletten, Paletten
Världspolitikens dagsfrågor, Världspolitikens dagsfrågor

1942
Byahornet, Byahornet
Vår fågelvärld, Vår fågelvärld

1943
Nordens tidning, Nordens tidning

1944
Ny Tid, Ny Tid

1945
ARV. Nordic Yearbook of Folklore, ARV. Nordic Yearbook of Folklore

1947
Världshorisont, Världshorisont

1953
Provins, Provins

1954
Lyrikvännen, Lyrikvännen
Fönstret, Fönstret
Horisont, Horisont

1959
Filmrutan, Filmrutan

1960
SF-Forum, SF-Forum

1966
Forskning & Framsteg, Forskning & Framsteg

1968
Bild & Bubbla, Bild & Bubbla, 1968-1976 Thud
DAST Magazine, DAST Magazine, 1968-2007 DAST-magazine
Utrikesmagasinet, Utrikesmagasinet, 1968-2015 Internationella studier

1969
Jefferson, Jefferson
Orientaliska Studier, Orientaliska Studier

1970
Författaren, Författaren

1971
Tidskrift för litteraturvetenskap, Tidskrift för litteraturvetenskap

1973
Alkohol & Narkotika, Alkohol & Narkotika

1975
Balder, Balder
Ordfront magasin, Ordfront magasin, 1975-1987 Gneten
Konstperspektiv, Konstperspektiv

1976
Bildkonstnären, Bildkonstnären
Konstnären, Konstnären
Liekki, Liekki

1977
Arbetarhistoria, Arbetarhistoria
Barnboken - tidskrift för barnlitteraturforskning, Barnboken - tidskrift för barnlitteraturforskning
Hjärnstorm, Hjärnstorms hemsida
Teatertidningen, Teatertidningen
Hellenika, Hellenika
Sydasien, Sydasien, 1977-1983 Sydasienbulletinen
Tecknaren, Tecknaren

1978
Aurora, Aurora
Byggnadskultur, Byggnadskultur
NAFS(k)uriren, NAFS(k)uriren

1979
Galago, Galago
Tidig Musik, Tidig Musik

1980
20-TAL, 20-TAL 80-TAL, 90-TAL, 00-TAL, 10-TAL
Afghanistan-nytt, Afghanistan-nytt
Cirkeln, Cirkeln, 1980-2002 Studie-cirkeln
Medusa, Medusa

1981
Miljömagasinet, Miljömagasinet, 1981-1992 Alternativet i svensk politik

1982
Röda rummet, Röda rummet
Svensk Mykologisk Tidskrift, Svensk Mykologisk Tidskrift
Västsahara, Västsahara, 1982-2003 Saharabulletinen

1985
Den Blinde Argus, Den Blinde Argus
Konstnären, Konstnären
Revansch!, Revansch!

1987
Bokboden, Saknar hemsida
Enhörningen, Enhörningen
Tidskriften Folkuniversitetet, Tidskriften Folkuniversitetet, 1987-1989 Folkuniversitetet
Veritas, Veritas

1989
Rikstäcket, Rikstäcket, 1989-1994 Sveriges kviltmagasin

1990
Alfvéniana, Alfvéniana
Artikel 14, Artikel 14
Divan, Divan
Akvarellen, Akvarellen

1991
Ornis Svecica, Ornis Svecica
Populär Historia, Populär Historia

1992
Karavan, Karavan, 1992-1999 Halva världens litteratur
Miljömagasinet, Miljömagasinet
Utbildning och demokrati, Utbildning och demokrati

1993
Glänta, Glänta
Current Swedish Archaeology, Current Swedish Archaeology
Med andra ord, Med andra ord
Parnass, Parnass

1994
Geologiskt forum, Geologiskt forum
Kulturvärden, Kulturvärden
Lira, Lira
Socialpolitik, Socialpolitik

1995
Aiolos, Aiolos
Ordkonst, Ordkonst
Humanisten, Humanisten
Situation Sthlm, Situation Sthlm
Vi punktskriftsläsare, Vi punktskriftsläsare

1996
Haimdagar, Saknar hemsida

1997
Nio-fem, Nio-fem, 1997-2014 TAM-revy
Alba, Alba

1998
Åter, Åter
Diaspora, Diaspora
Fronesis, Fronesis

1999
OEI, OEI

2000
Svensk historia, Svensk historia

2001
Blåeld, Blåeld, 2001-2015 Haiku
C´est Bon Anthology, C´est Bon Anthology
dagensbok.com, dagensbok.com
Shakespeare, Shakespeare

2002
Volym, Volym

2003
Panopticon, Panopticon

2004
Anushilon, Hemsida saknas
Subaltern, Subaltern
Utblick, Utblick

2005
Utställningskritik, Utställningskritik, 2005–2018 UtställningsEstetiskt Forum

2006
Bokhora, Bokhora
Ett Lysande Namn, Ett Lysande Namn

2007
Dixikon, Dixikon
Flm, Flm
Mimers brunn, Mimers brunn
Språktidningen, Språktidningen

2008
Arkitekturtidskriften KRITIK, Arkitekturtidskriften KRITIK
Vi läser, Vi läser

2009
Brevnoveller, Brevnoveller
Culture unbound, Culture unbound
Militär historia, Militär historia
Modern psykologi, Modern psykologi
Populär Poesi, Populär Poesi

2010
Kulturdelen, Kulturdelen
Punctum saliens, Punctum saliens
Språka, Språka

2011
LitteraturMagazinet, LitteraturMagazinet
Sans, Sans
Tydningen, Tydningen
Pen/opp Pen/opp 2011-2019 Dissidentbloggen

2012
Respons, Respons

2013
Vilda Växter, Vilda Växter
Läsliv, Läsliv
Tidskriften stad, Tidskriften stad
Tidskriften staden, Tidskriften staden
Vilda växter, Vilda växter

2015
Klass, Klass
Kultwatch, Kultwatch
Revolution, Revolution
Yrfän, Yrfän

2016
Verk., Verk.

2017
Essä, Essä
Örnen och kråkan, Örnen och kråkan
Found Review, Found Review

2018
Sveriges fåglar, Sveriges fåglar

2020
Kontrast Magasin, Kontrast Magasin
Trakten, Trakten

Publicerad: 2022-09-21
Annons:

Senaste nummer:

2024-05-21
20TAL 10-11 2024

2024-05-17
Opera 2 2024

2024-05-14
Med andra ord 118 2024

2024-05-13
OEI 102-103 2024

2024-05-10
Haimdagar 1-2 2024

2024-05-02
Fjärde Världen 1 2024
Glänta 3-4 2023
Amnesty Press 1 2024

2024-04-29
Konstperspektiv 2
Tidig Musik 1 2024

2024-04-26
Signum 3
Nio-Fem 1 2024

2024-04-05
Populär Astronomi 1 2024

2024-03-17
Medusa 1 2024

2024-03-16
Hjärnstorm 154-155 2023

2024-03-09
Akvarellen 1 2024

2024-03-08
Signum 2

2024-03-07
Opera 1 2024

2024-03-03
Parnass 1 2024

2024-02-19
Konstperspektiv 1

2024-02-05
Amnesty Press 4 2023

2024-01-27
Divan 3-4 2023

2024-01-26
Signum 1

2024-01-25
Haimdagar 1-2 2024
Karavan 4 2023
Med andra ord 117 2023

2024-01-20
Tidig Musik 4 2023

2024-01-15
Hjärnstorm 152-153 2023

2024-01-10
Utställningskritik 5 2023

2024-01-03
Medusa 4 2023

2024-01-02
Parnass 4 2023

2023-12-29
Akvarellen 4 2023

2023-12-13
Fjärde Världen 4 2023

2023-12-12
Populär Astronomi 4 2023

2023-12-08
Signum 8

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-12
Med andra ord 116 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-11-01
Utställningskritik 4 2023

2023-10-27
Signum 7
Karavan 3 2023

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

2023-10-24
Konstperspektiv 4

2023-10-16
Lyrikvännen 4-5 2023

2023-10-12
Populär Astronomi 3 2023

2023-10-11
Divan 1-2 2023

2023-10-10
Glänta 2 2023

2023-10-09
Haimdagar 3-4 2023

Äldre resuméer