Alina Bárbara López Hernández

Inledning
I det samtida Kuba är förtryck och förföljelse av politiska dissidenter och kritiska röster en kontinuerlig realitet. Denna gång riktar vi vår uppmärksamhet mot fallet med doktor Alina Bárbara López Hernández, en framstående kubansk intellektuell som nu har blivit ett offer för sina idéer. Hennes hängivna arbete som lärare, essäist och redaktör, tillsammans med hennes aktivism för strukturella förändringar i det kubanska samhället, har resulterat i godtyckliga gripanden och en rättsprocess som präglas av orättvisa.


Sammanhang
Alina Bárbara López Hernández är en respekterad doktor inom filosofiska vetenskaper och har utbildningar inom sociokulturell antropologi och utbildning, bland andra områden. Dessutom har hon erhållit en rad priser och erkännanden under sin karriär, vilket tydligt visar hennes framstående bidrag till Kubas intellektuella värld.


Gripanden utifrån samvetstjänster
Den 6 april 2023 arresterades Alina Bárbara López Hernández tillsammans med sin dotter, Cecilia Borroto López, på grund av att de uttryckte sitt missnöje med den godtyckliga gripningen av författaren Jorge Fernández Era. Arresteringen var fullständigt olaglig, utan förvarning, arresteringsorder eller pågående rättslig process. Även om detta inte fick några allvarliga rättsliga följder, markerade det början på hennes förföljelse.

Den 25 maj 2023 hade Alina en privat konversation med Josep Borrell, hög representant för Europeiska unionen för utrikesfrågor. Detta privata möte intensifierade förföljelsen av doktorn och avslöjade bristen på offentligt stöd från Europeiska unionen för kritiska röster inom Kubas civilsamhälle.

Den 2 juni nekades Alina rätten att förnya sitt pass utan någon laglig grund, vilket står i strid med principerna i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Som svar på detta meddelade Alina sin avsikt att fredligt utöva sin rätt till sammankomst varje vecka.

Den 13 juni besökte två tjänstemän från den kubanska nationella revolutionära polisen hennes hem för att kalla henne till polisstationen utan att förklara anledningen. Alina avvisade kallelsen på grund av allvarliga brister i förfarandet och formen.

Den 14 juni arresterades Alina återigen på grund av att hon inte hade följt kallelsen och anklagades för "lydnadsvägran" och "motstånd". Åklagarmyndigheten utfärdade en beslut om husarrest utan någon rättslig övervakning.

Den 18 juni arresterades hon återigen i två timmar utan uppenbar anledning.


Hänvisning till rådets beslut nr 9151: En olaglighet från åklagarmyndigheten
Åklagarmyndigheten hävdade att kallelsen var grundad på Rådets beslut nr 9151, vilket är felaktigt eftersom kallelsen utfärdades utan medverkan av Matanzas sociala förebyggandegrupper, som krävs enligt beslutet. Detta visar att kallelsen var godtycklig.

Andra olagliga argument från åklagarmyndigheten mot Alina Bárbara López Hernández
Åklagarmyndigheten använde även olagliga argument för att åtala Alina och hänvisade till generiska medborgerliga skyldigheter enligt konstitutionen utan att ge någon konkret rättslig grund. Dessutom anklagades hon för förakt på grund av sin medverkan i ett pressprojekt som kritiserade regeringen, vilket är en tydlig kränkning av hennes rätt till yttrandefrihet.

Öppning för snabbt summariskt rättegångsförfarande
Rättsprocessen mot Alina Bárbara López Hernández kommer att genomföras genom ett summariskt förfarande som kränker hennes grundläggande rättigheter. Muntlig förhandling kommer att genomföras extremt snabbt, utan lika rättigheter för försvaret och utan åklagarens medverkan, vilket underminerar domstolens opartiskhet.


Sammanfattning och begäran
Fallet med Alina Bárbara López Hernández är ett exempel på förföljelse och förtryck som kritiska röster möter i Kuba. Hennes godtyckliga gripande, orättvisa rättsliga åtal och bristen på rättssäkerhetsgarantier är tydliga kränkningar av hennes mänskliga rättigheter.

Med detta i åtanke uppmanar vi den internationella gemenskapen och människorättsorganisationer att fördöma förföljelsen av Alina Bárbara López Hernández och kräva hennes omedelbara frigivning. Det är av yttersta vikt att principerna i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna respekteras och att en rättvis och rättvis rättsprocess garanteras för alla personer i Kuba. Försvar av mänskliga rättigheter och yttrandefrihet är universella värden som måste skyddas över hela världen.


Källa: Nyhetsbrev från organisationen Prisoners Defenders International, mottaget samma dag som denna artikel dateras.


Visita las secciones de Cuba Nuestra en
Tertulia Stockholm
Cuba nuestra secciones
Youtube Cuba Nuestra
Facebook Cuba Nuestra
I Voox Cuba Nuestra


Publicerad: 2023-11-05


Läs mer om Cuba Nuestra i katalogen
Fler artiklar knutna till Cuba Nuestra
Fler tidskrifter i kategori TIDSKRIFTER PÅ ANDRA SPRÅK
Fler tidskrifter i kategori SAMHÄLLE, MILJÖ & POLITIK


Annons:

Senaste nummer:

2024-06-28
Signum 5

2024-06-25
Opera 3 2024

2024-06-09
KLASS 2 2024

2024-06-02
Akvarellen 2 2024

2024-05-31
Signum 4

2024-05-28
SocialPolitik Maj 2024

2024-05-21
20TAL 10-11 2024

2024-05-17
Opera 2 2024

2024-05-14
Med andra ord 118 2024

2024-05-13
OEI 102-103 2024

2024-05-10
Haimdagar 1-2 2024

2024-05-02
Fjärde Världen 1 2024
Glänta 3-4 2023
Amnesty Press 1 2024

2024-04-29
Konstperspektiv 2
Tidig Musik 1 2024

2024-04-26
Signum 3
Nio-Fem 1 2024

2024-04-05
Populär Astronomi 1 2024

2024-03-17
Medusa 1 2024

2024-03-16
Hjärnstorm 154-155 2023

2024-03-09
Akvarellen 1 2024

2024-03-08
Signum 2

2024-03-07
Opera 1 2024

2024-03-03
Parnass 1 2024

2024-02-19
Konstperspektiv 1

2024-02-05
Amnesty Press 4 2023

2024-01-27
Divan 3-4 2023

2024-01-26
Signum 1

2024-01-25
Haimdagar 1-2 2024
Karavan 4 2023
Med andra ord 117 2023

2024-01-20
Tidig Musik 4 2023

2024-01-15
Hjärnstorm 152-153 2023

2024-01-10
Utställningskritik 5 2023

2024-01-03
Medusa 4 2023

2024-01-02
Parnass 4 2023

2023-12-29
Akvarellen 4 2023

2023-12-13
Fjärde Världen 4 2023

2023-12-12
Populär Astronomi 4 2023

2023-12-08
Signum 8

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-12
Med andra ord 116 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-11-01
Utställningskritik 4 2023

2023-10-27
Signum 7
Karavan 3 2023

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

Äldre resuméer