En ny kultursida

Den numer webborienterade tidskriften Socialpolitik har fått "En ny kultursida" vilket då inte innebär att den äldre plockas bort. De har fått ett betydande ekonomiskt bidrag från Allmänna arvsfonden att labborera med. Projektet som startade början av 2023 handlar om att människor i social utsatthet själva ska uttrycka sig och ta platts i samhällsdebatten och då via en för Socialpolitik del ny typ av kultursida. Man vill undersöka om socialt intresserade journalisters frågeställningar kan bildas och utvecklas utifrån de socialt utsatta grupperingarnas värld. Nästan lite av den upp och nedvända världen där den utsatta får förklara vilka frågor som är relevanta.
Tre underrubriker arbetar man med!


INNANFÖR MUREN

En dag på anstalten Beateberg Margaretha

Älskade natur Raoul

En fånges klagan Raoul

Drömmar som strömmar Raoul

”Generationsskiftet” Redaktion

Monstret Raoul

Ensam vid mitt fönster Raoul

Som en blixt Raoul

The Walk of Shame Redaktion

Arresterad, häktad, lagförd Redaktion

Dokument inifrån den svenska kriminalvården

Regn – Tio Tusen Tårar

Ensam

Du främmande man

Hjärta tungt som bly

Tankar från cellen

Till minne av min bror Kevin

Älskade, hatade tid


LYSSNA

Socialborgarrådet tror inte på nya idéer för att råda bot på hemlöshet Eva Edqvist och Malin Jakobsson och socialborgarråd Alexander Ojanne.

Lyssna på Ewa Fröling om psykisk ohälsa
Ewa Fröling berättar om sin senaste bok Att Störa Ett Väsen.

Lyssna på Åsa Moberg om Adams bok och Anders Linder om Mayakalendern Åsa Moberg & Anders Linder
Programmet består av två delar där den första är en föreläsning med författaren Åsa Moberg där hon berättar om Adams bok. I den andra delen får ni höra Anders Linders häpnadsväckande sång och pratföreställning om Mayakalendern.

Ted om att få hiv och om stigma Malin Jacobsson intervjuar Ted
Ted hade både psykisk ohälsa och beroendesjukdom men tog sig bort från missbruk och skulder. Han pluggade och jobbade i flera år men ett återfall fick allvarliga konsekvenser. Då smittades han också med med hiv.


ENOUGH!

Första gemensamma bostaden blev på hospis Redaktion

Att orka leva med svår ångest Redaktion

Till minne av Tommy – en kärlekssaga på riktigt Redaktion

Var finns hjälpen? Enough

Att inte bli hörd Redaktion

Ojämlik vård Redaktion

Att straffas för sin ångest Redaktion

Livshotande avgiftning Redaktion

Helgmottagningen – förslag på bättre lösningar Redaktion

Helgmottagningen svarar på kritiken Anna Fredriksson

”På helgmottagningen blir man inte drogfri” Redaktion

Till minne av Jeanette Redaktion

Helgmottagningen – ett misslyckande, enligt dem som besöker den Redaktion

Publicerad: 2023-12-30

Köp SocialPolitik
Läs mer om SocialPolitik i katalogen
Fler artiklar knutna till SocialPolitik
Fler tidskrifter i kategori SOCIALA FRÅGOR
Fler tidskrifter i kategori SAMHÄLLE, MILJÖ & POLITIK


Annons:

Senaste nummer:

2024-06-28
Signum 5

2024-06-25
Opera 3 2024

2024-06-09
KLASS 2 2024

2024-06-02
Akvarellen 2 2024

2024-05-31
Signum 4

2024-05-28
SocialPolitik Maj 2024

2024-05-21
20TAL 10-11 2024

2024-05-17
Opera 2 2024

2024-05-14
Med andra ord 118 2024

2024-05-13
OEI 102-103 2024

2024-05-10
Haimdagar 1-2 2024

2024-05-02
Fjärde Världen 1 2024
Glänta 3-4 2023
Amnesty Press 1 2024

2024-04-29
Konstperspektiv 2
Tidig Musik 1 2024

2024-04-26
Signum 3
Nio-Fem 1 2024

2024-04-05
Populär Astronomi 1 2024

2024-03-17
Medusa 1 2024

2024-03-16
Hjärnstorm 154-155 2023

2024-03-09
Akvarellen 1 2024

2024-03-08
Signum 2

2024-03-07
Opera 1 2024

2024-03-03
Parnass 1 2024

2024-02-19
Konstperspektiv 1

2024-02-05
Amnesty Press 4 2023

2024-01-27
Divan 3-4 2023

2024-01-26
Signum 1

2024-01-25
Haimdagar 1-2 2024
Karavan 4 2023
Med andra ord 117 2023

2024-01-20
Tidig Musik 4 2023

2024-01-15
Hjärnstorm 152-153 2023

2024-01-10
Utställningskritik 5 2023

2024-01-03
Medusa 4 2023

2024-01-02
Parnass 4 2023

2023-12-29
Akvarellen 4 2023

2023-12-13
Fjärde Världen 4 2023

2023-12-12
Populär Astronomi 4 2023

2023-12-08
Signum 8

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-12
Med andra ord 116 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-11-01
Utställningskritik 4 2023

2023-10-27
Signum 7
Karavan 3 2023

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

Äldre resuméer