Tidskriften

Med (o)jämna mellanrum intervjuar vi en av tidskrifterna i vår katalog. Vi ställer frågor om sådant vi själva är nyfikna på och publicerar samtidigt en eller ett par artiklar, typiska för den aktuella tidskriften.

Helkväll runt OEI:s nya 608-sidiga nummer
2024-06-09 Välkomna till en helkväll runt OEI:s nya 608-sidiga nummer, som handlar om former för organisering och rum för kultur. Det rör sig bland annat om Folkets hus, kulturhus, platser för mångdisciplinära kulturella praktiker, undersökande publiceringspraktiker, studiecirkeln som form, Folkets hus-poesi, ”verktyg-verk”, Tina Modotti, Bertolt Brecht, Hans-Erland Heineman och social poetik.»

Produktionsstöd 2024
2024-03-10 Hur ser Kulturrådets produktionsstöd ut för 2024. Vilka har fått stöd, vilka inte, vilka har fått mer och vilka har fått mindre. Fler har sökt stöd än föregående år och fler har också fått stöd. 125 ansökningar kom in och 93 ansökningar erhöll bidrag medan 32 tidskrifter fick avslag. 2023 var det 87 tidskrifter som erhöll bidrag, 2022 var det 89 och 2021 var det 82. Totalbeloppet för alla sökande tidskrifter var det 55 572 101 kr att jämföra med 49 104 812 kr för 2023. Kanske inte någon direkt hissnande ökning om man betänker att det inkom 13 fler ansökningar, men visst kan tyckas det finns några som inte har koll hur mycket det finns att fördela historiskt sett. Omfattningen av de totalt beviljade bidragen höjs inte automatisk vare sig om antalet sökande blir fler eller behovet är av nöden etc! 26 537 000 kr fördelades för 2023 medans det för 2024 fördelades 26 899 000 kr för sex ytterligare tidskrifter dvs 326 tusen på sex ytterligare tidskrifter, snitt ungefär 54 tusen. Visst också pengar till tidskriftskulturen, men sett till inflationen kommer nog få känna sig kompenserade! Så kan man nu inte betrakta produktionsstödet eftersom så många andra parametrar är inblandade.»

Naturtidskrifter
2023-12-28 Det finns flera intressanta organisationer med varför inte en utgångspunkt från Artdatabanken, SLU som är listade partners. Och en faktor för dessa föreningar är att de driver massa tidskrifter på högst varierade plan och i form. Visst finns mycket här i världen att bekymra sig och ställa frågor om 2020 och framöver. Det finns många intressanta biologiskt orienterade riksorganisationer med tidskrifter! Går bra med en slags utgångspunkt i Artdatabanken, Sveriges Lantbruks Universitet eftersom de listat dessa ideella föreningar som partners. Artdatabanken säger de är viktiga diskussions- och samarbetsparters vilket går förstå om man surfar på föreningarnas hemsidor, vitala, engagerade och det gemensamma intresset för djur, svampar och växter. Banken som så ska ju bland annat försöka hålla reda på artbeståndet och hur det mår här i landet och det får de hjälp med. Ännu har inget hörts om att banken varit i tvättstugan utan här sysslar man bara med tillförlitliga om både mindre klädsamma och bättre uppgifter om bestånden. Och där förlitar man sig också på idealitet. Vilket då kanske ska förklaras med att rörelsera, både är akademiskt och mer så att säga folkligt förankrade.»

Nu äre jul igen, nu äre jul...
2023-12-13 Återigen bör inskärpas att Årets Julklapp är en prenumeration eller ett råd om en tidskrift som kära och nära ska lyckönskas med. Är man stadd i kassan och så långt det räcker är det prenumerationer som ska inhandlas! Visst, det går det bra att snåla, finns masssa substans tillgängligt helt gratis. Du tipsar, läs det här och förkovra dig. Hur som helst en klapp som rullar på året runt tills nästa prenumeration eller tips, är det som gäller för att kunna upprätthålla anseendet. Säger det här eftersom det förekommer att förvirrade köper annat, istället för att se till att julen snurrar åren igenom. Kan det bli bättre för alla inblandade. Nedan en nätt liten lista på möjligheter och tips. »

Nominerade till Årets kulturtidskrift 2023
2023-10-07 Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter tillkännagav under årets Bokmässan vilka tidskrifter som nominerats till Årets Kulturtidskrift. Det är som brukligt en jury utseed av FSKs styrelse som nominerar. Årets jury består av folk från landets södra delar. Korandet med prisutdelning kommer också som vanligt ske på Rönnells antikvariat i Stockholm. Priset är hela 50.000 kr som är skänkta av Samfundet De Nio och därtill ett konstverk av Jesper Waldersten. »

Årets bok om svensk historia
2023-01-24 Nättidningen Svensk historia ges ut av Klingsbergs Förlag AB som ägs, drivs av journalisten Peter Kristensson hemastad i Norrköping och utser sedan 2002 Årets bok om svensk historia. För egen del tillstås, svag för ämnet historia om än knepigt ringa in. Är JWST historieskrivning, rapportering om dagligdags gängkriminalitet och djävulusiska konflikter världen över. En devis säger "allt är politik" en annan kan vara "allt är historia" även om det då innehåller ett mänskligt förändringskapital som ju kanske förmena. Det produceras, forskas och aktiveras ständigt nya uppslag kan tyckas. Nomineringsprocessen ser ut som följer »

Nominerade till Årets Kulturtidskrift 2022
2022-10-05 Under årets Bok & Bibliotek 2022, Kulturtidskriftsmontern tillkännagav juryn de nominerade publikationerna till Årets Kulturtidskrift. Juryn kommer från östra Mellansverige förutom Stockholmsområdet, detta enligt ett roterande turordningssystem sedan gammalt. Styrelsen för FSK:s säger vidare att juryn som är utseed av dom arbetar fristående från deras inblandning och den har nominerat FLM, Glänta, Judisk Krönika, Karavan och Verk. »

Liras kampanjpriser till humanitära instatser
2022-06-05 Musiktidskriften Lira tar steget att skänka stora delar av prenumerationsintäkterna till Ukraina via Röda Korset. I vissa erbjudande går så mycket som 50 procent till humanitära insatser. I kampanjen citerar man det ukrainska bandet DakhaBrakha som medverkar i #2 2022 ”Först efter segern kommer den riktiga våren”. tidskrift.nu spanar naturligtvis om det finns andra tidskrifter som på ett ekonomiskt plan bidrar till Ukrainas belägenhet. Kampanjen ser ut som följer...»

Nominerade till Årets Kulturtidskrift 2021
2021-10-20 Nominerade till priset Årets kulturtidskrift 2021 är Aiolos, Bazar Masarin, Dixikon, Filmrutan och Historiskan. Två är webborienterade medan de tre andra är tryckta utgåvor. Priset delas ut för 26:e gången och består av 40.000 kronor som skänkts av Samfundet De Nio och som vanligt ett konstverk. FSK, Föreningen för Sveriges Kulturtidskrifter arrangerar som de alltid gjort. Jury för kulturtidskriftspriset har i år varit: Kerstin Aronsson, Jerker Sagfors, Nicklas Sennerteg, Agneta von Zeipel och Lillemor Åkerman. Vinnaren kommer att tillkännages vid en ceremoni på Rönnells antikvariat, Stockholm 23 oktober kl 14.30. Tillställningen pågår mellan kl 14-16 och är offentlig.»

Litterära sällskap att undersöka
2021-08-26 Här tips för de som vill fördjupa sig i litterära sällskap och vad det kan vara frågan om. På DELS hemsida där Parnass husera står att det finns över 150 litterära sällskap i Sverige och att det ska vara ett världsrekord i sammanhanget. Paraplyorganisationen vill naturligtvis att folk ska ansluta sig till ett eller flera sällskap. Det behöver ju fyllas på över tid för att de ska bestå! »

Balder Årets kulturtidskrift 2020
2020-11-07 Hannah Ohlén Järvinen, FSK välkomnade närvarande till evenemanget "Årets Kulturtidskrift". Den 25 i ordningen skulle koras. Hon växlade över ordet Siri Reuterstrand, ordförande i FSK som berättade att föreningen i runda slängar består av 100 tidskrifter. Utöver ansvaret för det här priset försöker de lobba och vara en röst för kulturtidskrifter visavi makt och myndigheter. Ett av deras viktigt projekt är "Årets Kulturtidskrift" och för det framkallar man årligen en oberoende jury vars uppgift är att utse den tidskrift som ska få priset. Årets jury består av Annika Edlund, Anders Sunna, Elin Anna Labba, Pär Hansson och sist nämnda representerade juryn under eventet. Han berättade att de hade problem med att komma fram till den rätta tidskriften, de var mycket jämt skägg mellan tre nominerade.»


Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Tidskriften

Annons:

Senaste nummer:

2024-06-28
Signum 5

2024-06-25
Opera 3 2024

2024-06-09
KLASS 2 2024

2024-06-02
Akvarellen 2 2024

2024-05-31
Signum 4

2024-05-28
SocialPolitik Maj 2024

2024-05-21
20TAL 10-11 2024

2024-05-17
Opera 2 2024

2024-05-14
Med andra ord 118 2024

2024-05-13
OEI 102-103 2024

2024-05-10
Haimdagar 1-2 2024

2024-05-02
Fjärde Världen 1 2024
Glänta 3-4 2023
Amnesty Press 1 2024

2024-04-29
Konstperspektiv 2
Tidig Musik 1 2024

2024-04-26
Signum 3
Nio-Fem 1 2024

2024-04-05
Populär Astronomi 1 2024

2024-03-17
Medusa 1 2024

2024-03-16
Hjärnstorm 154-155 2023

2024-03-09
Akvarellen 1 2024

2024-03-08
Signum 2

2024-03-07
Opera 1 2024

2024-03-03
Parnass 1 2024

2024-02-19
Konstperspektiv 1

2024-02-05
Amnesty Press 4 2023

2024-01-27
Divan 3-4 2023

2024-01-26
Signum 1

2024-01-25
Haimdagar 1-2 2024
Karavan 4 2023
Med andra ord 117 2023

2024-01-20
Tidig Musik 4 2023

2024-01-15
Hjärnstorm 152-153 2023

2024-01-10
Utställningskritik 5 2023

2024-01-03
Medusa 4 2023

2024-01-02
Parnass 4 2023

2023-12-29
Akvarellen 4 2023

2023-12-13
Fjärde Världen 4 2023

2023-12-12
Populär Astronomi 4 2023

2023-12-08
Signum 8

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-12
Med andra ord 116 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-11-01
Utställningskritik 4 2023

2023-10-27
Signum 7
Karavan 3 2023

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

Äldre resuméer