Tema Vasatiden #2 2023

Från ett jubileum till nästa, 2023 går i festens tecken. I förra numret var det Kungliga Operan 250 år som uppmärksammades, och i detta nummer är det 500-årsminnet av valet av Gustav Vasa till Sveriges kung som står i fokus. Valet hölls den 6 juni 1523 vid riksmötet i Strängnäs, och många framhåller också denna händelse som startskottet för nationen Sverige. Därför är det inte bara Gustav Vasa som firas, utan även hela Sverige firar jämnt.

500-årsminnet firas med pompa och ståt i många städer, och musik från 1500-talet är förstås ett givet inslag. I kalendariet hittar ni konserter med koppling till jubileet, framför allt i Mälardalen som var centrum för kungamakten under 1500-talet.

Tidig Musik uppmärksammar 500-årsjubileet med temat VASATIDEN. I strålkastaljuset står den förste Vasakungen själv och hans musikaliska omgivning.

I Gustav Vasa och musiken lotsar Kia Hedell oss genom musikaktiviteterna vid Gustav Vasas hov under 1520- och 30-talen. Med hjälp av svenska och internationella förstahandskällor ger hon en levande och detaljrik beskrivning av musiken i fält och till fest.

Anders Hammarlund berättar i 500 år med lutan om lutans roll under Vasatiden, en tid när en furste inte bara skulle omge sig med politisk och militär makt utan också besitta ett stort kulturellt kapital. I detta kapital var lutan en viktig spelare.

I Roggebibliotekets notsamling skriver Elin Andersson om musikalier i Roggeborgens arkiv. Roggeborgen i Strängnäs byggdes ursprungligen som biskopspalats åt biskopen Kort Rogge, men togs över av kronan under reformationen och inhyste från 1626 Sveriges andra gymnasieskola. I dess arkiv finns musikskatter gömda.

Utanför temat kan man bland annat läsa andra delen i artikelserien om Kungliga Operans första 50 år av Owe Ander. Denna gång är det fokus på hovkapellmästarna. Heidi Rohlin Westin skriver om sina erfarenheter av att arbeta med tidig musik i babyrytmik och Ingrid Andersson Kjellsdotter om hur musiker inom tidig musik använder arkiv, bibliotek och museer i sin konstnärliga praktik.

Trevlig läsning och ett fyrfaldigt leve för Sverige 500 år och för Vasatidens musikaliska miljöer!


Redaktionssidorna


Nytt Om Tidigt
Nationaloperan Gustav Wasa frmförs konsertant
Musikaliskas framtid fortfarande oviss
Funkiskoll på Drottningholm
EarlyMuse – nytt ekosystem för studier i tidig musik
Första pris i Telemann-tävling till KMH-student
Per Gross får Stockholms stads kulturstipendium
Musikaliska Akademiens protokoll digitaliseras

Gustav Vasa och musiken Kia Hedell

Femhundra år med lutan Anders Hammarlund

Roggebibliotekets notsamling Elin Andersson

Stockholmsoperan – de första 50 åren Owe Ander

Uppförandepraxis skall inte ses som ett likriktande tvång Clas Pehrsson

Sommarens festivaler

Musiken i svunna tider – notiser kring en svensk upptäcktsresa Erik Kjelberg

Tidig musik tidigt i livet Heidi Rohlin Westin

Klingande kulturarv Ingrid Andersson Kjellsdotter

Det våras för den tidiga musiken Carl-Johan Bilkenroth


Medlemsnytt nr 2/2023
Ordförandets ord Staffan Liljas
Speldagar i Jämtland Rebecka Karlsson, Elisabeth Nygårdh Lundhag & Jonas Nyström
Tidigmusik-kurs i Huaröd Marit och Per Sandklef
Speldagar med kvinliga barockkompositörer Sven Ove Hansson
Rapport från Early Music Day Visby Dan Elderfors


Konsertkalendarium

Publicerad: 2023-06-29

Köp Tidig Musik
Läs mer om Tidig Musik i katalogen
Fler artiklar knutna till Tidig Musik
Fler tidskrifter i kategori MUSIKAnnons:

Senaste nummer:

2024-06-09
KLASS 2 2024

2024-06-02
Akvarellen 2 2024

2024-05-31
Signum 4

2024-05-28
SocialPolitik Maj 2024

2024-05-21
20TAL 10-11 2024

2024-05-17
Opera 2 2024

2024-05-14
Med andra ord 118 2024

2024-05-13
OEI 102-103 2024

2024-05-10
Haimdagar 1-2 2024

2024-05-02
Fjärde Världen 1 2024
Glänta 3-4 2023
Amnesty Press 1 2024

2024-04-29
Konstperspektiv 2
Tidig Musik 1 2024

2024-04-26
Signum 3
Nio-Fem 1 2024

2024-04-05
Populär Astronomi 1 2024

2024-03-17
Medusa 1 2024

2024-03-16
Hjärnstorm 154-155 2023

2024-03-09
Akvarellen 1 2024

2024-03-08
Signum 2

2024-03-07
Opera 1 2024

2024-03-03
Parnass 1 2024

2024-02-19
Konstperspektiv 1

2024-02-05
Amnesty Press 4 2023

2024-01-27
Divan 3-4 2023

2024-01-26
Signum 1

2024-01-25
Haimdagar 1-2 2024
Karavan 4 2023
Med andra ord 117 2023

2024-01-20
Tidig Musik 4 2023

2024-01-15
Hjärnstorm 152-153 2023

2024-01-10
Utställningskritik 5 2023

2024-01-03
Medusa 4 2023

2024-01-02
Parnass 4 2023

2023-12-29
Akvarellen 4 2023

2023-12-13
Fjärde Världen 4 2023

2023-12-12
Populär Astronomi 4 2023

2023-12-08
Signum 8

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-12
Med andra ord 116 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-11-01
Utställningskritik 4 2023

2023-10-27
Signum 7
Karavan 3 2023

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

2023-10-24
Konstperspektiv 4

2023-10-16
Lyrikvännen 4-5 2023

Äldre resuméer