Tema: Tekniken och arbetslivet #1 2023

Läs Nio-Fem #1 2022 online.
Läs tidigare utgivna Nio-Fem

Ledare
Människan & maskinen Leif Jacobsson

Notiser
”Jag minns den ljuva tiden/Jag minns den som igår ...” Minnestenarna på Lundaberget, Vekerum
TAM-Arkivs nya podd

Intervju med Lisa Öberg Leif Jacobsson
Barnmorskornas historia

När mötet blir digitalt: socialsekreterares erfarenheter under pandemin Kristofer Hansson

Virtual reality – en revolution i arbetslivet? Av Arbetsmiljöforskare vid Institutionen för Designvetenskaper, Lunds universitet Calle Rosengren, Christofer Rydenfält, Günter Alce, Hillevi Hemphälä, Johanna Persson, Jonas Borell, Magali Ljungar-Chapelon, Mattias Wallergård & Susanne Frennert

Tekniken och känslorna byråkratisering Daniel Bodén

Bildsidor
Maskiner på skilda arbetsplatser.

Från skiftnyckel till dator Per Erik Boivie

Hur ska vi använda datakraften? Lars Håkansson

Recensioner
Förtryckets algoritmer
Tekniken och framtidens jobb

Sista sidan
Dokument om teknik


TAM-Arkiv har källorna till tjänstemännens och akademikernas historia. Vi bevarar, ordnar, tillgängliggör och främjar forskning på arkiven. Adressen är Grindstuvägen 48-50, Bromma.
Hemsida: www.tam-arkiv.se


Publicerad: 2023-06-28

Köp Nio-Fem
Läs mer om Nio-Fem i katalogen
Fler artiklar knutna till Nio-Fem
Fler tidskrifter i kategori ARBETS- & NÄRINGSLIVAnnons:

Senaste nummer:

2024-06-28
Signum 5

2024-06-25
Opera 3 2024

2024-06-09
KLASS 2 2024

2024-06-02
Akvarellen 2 2024

2024-05-31
Signum 4

2024-05-28
SocialPolitik Maj 2024

2024-05-21
20TAL 10-11 2024

2024-05-17
Opera 2 2024

2024-05-14
Med andra ord 118 2024

2024-05-13
OEI 102-103 2024

2024-05-10
Haimdagar 1-2 2024

2024-05-02
Fjärde Världen 1 2024
Glänta 3-4 2023
Amnesty Press 1 2024

2024-04-29
Konstperspektiv 2
Tidig Musik 1 2024

2024-04-26
Signum 3
Nio-Fem 1 2024

2024-04-05
Populär Astronomi 1 2024

2024-03-17
Medusa 1 2024

2024-03-16
Hjärnstorm 154-155 2023

2024-03-09
Akvarellen 1 2024

2024-03-08
Signum 2

2024-03-07
Opera 1 2024

2024-03-03
Parnass 1 2024

2024-02-19
Konstperspektiv 1

2024-02-05
Amnesty Press 4 2023

2024-01-27
Divan 3-4 2023

2024-01-26
Signum 1

2024-01-25
Haimdagar 1-2 2024
Karavan 4 2023
Med andra ord 117 2023

2024-01-20
Tidig Musik 4 2023

2024-01-15
Hjärnstorm 152-153 2023

2024-01-10
Utställningskritik 5 2023

2024-01-03
Medusa 4 2023

2024-01-02
Parnass 4 2023

2023-12-29
Akvarellen 4 2023

2023-12-13
Fjärde Världen 4 2023

2023-12-12
Populär Astronomi 4 2023

2023-12-08
Signum 8

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-12
Med andra ord 116 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-11-01
Utställningskritik 4 2023

2023-10-27
Signum 7
Karavan 3 2023

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

Äldre resuméer