Signum nr 3

Ledare

Kjell Blückert: Europas båda lungor
– Vi som har möjlighet måste höja blicken och vidmakthålla visionen om ett Europa och en europeisk kristenhet som andas med två lungor.


Krönika

Robert Rydberg: En mörk tid för Europa


Aktuellt

Emanuel Sennerstrand: Kyrkorna och Bibeln
– Rådsmöte om bibelbruk och bibeltolkning.


Rus

Per-Arne Bodin: Vladimir i Moskva

Thomas Bremer: Den ryska ortodoxins svåra läge i Ukrainakonflikten


Timmarnas liturgi

Karin Johannesson: Överraskande ekumeniska möjligheter


Påsken i Rom och Jerusalem

Olle Brandt: Nytt och gammalt om påskens kyrkor i Jerusalem och Rom


Essä

Erik Varden: Till läkedom i övergreppens skugga


Väpnat våld

Peter Brune: Det svenska gängvåldet


Charles de Foucauld

Jakob Paula: Broder Charles – allas broder

– Med anledning av den kommande helgonförklaringen.


Bokrevy

Henrik Sahl Johansson: En fördjupande Anderssonsk rosenkrans
– Lars Andersson: Jordens ansikte.

Gunilla Iversen: Medeltidens svenska studenter i Paris
– Swedish Students at the University of Paris in Middle Ages I.

Kim Solin: Fyra revoltörer inom brittisk moralfilosofi
–Benjamin J. B. Lipscomb: The Women Are Up to Something.

Sanne Frostensson: En nyanserad bild av Hilma af Klints konstnärskap
– Julia Voss: Hilma af Klint.

Anders Göranzon: Afrikanskt samtal genom tid och rum
– Hans S. A. Engdahl: African Church Fathers.

Kjell Blückert: I brist på källor, spekulation
– Sofia Nyblom: Pojkarna i klostret.

Elisabeth Aldén: Dörröppnare till bönens rum
– James Martin: Bön.

Brian Patrick McGuire: Litet för ambitiöst
– Dominik Terstriep: En munks vishet.

Cecilia Hildeman Sjölin: Birgittinskt bildbruk och rumsbruk
– Eva Lindqvist Sandgren: Birgittinerna och deras bilder.

Edel Irén Lappin: Pedagogisk pandemihistoria
– Amina Manzoor: Pandemier!

Clemens Cavallin: En bra början
– Pär Eliasson: Towards a New Language: Christology in Early Modern Marathi, Konkani, and Hindustani.

Sven-Erik Brodd: Elin Wägner, Thage G. Peterson och sockenfolket i Berg
– Thage G. Peterson: Elin i mitt liv. Om Elin Wägner och mitt unga jag.

Florence Vilén: Färgrik fromhet bäst bevarad i Norden
– Justin Kroesen, Peter Tångeberg: Helgonskåp.


Medverkande i detta nummer
Publicerad: 2022-04-08

Köp Signum
Läs mer om Signum i katalogen
Fler artiklar knutna till Signum
Fler tidskrifter i kategori ÅSKÅDNING & LIVSSYN
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA


Annons:

Senaste nummer:

2022-11-27
Parnass 4 2022

2022-11-17
Opera 5 2022
Kritiker 4 2022

2022-11-14
Utställningskritik 4 2022

2022-11-11
Nordens Tidning 3 2022

2022-11-08
20TAL 7 2022

2022-11-02
Balder 3 2022

2022-11-01
Verk. 4 2022
FLM 3-4 2022
Judisk Krönika 3 2022

2022-10-31
Nio-Fem 2 2022

2022-10-29
Parnass 3 2022

2022-10-27
Signum 7

2022-10-26
Konstperspektiv 4

2022-10-21
Fronesis 74-75 2022

2022-10-15
Signum 6

2022-10-11
Glänta 1-2 2022

2022-10-10
Med andra ord 112 2022

2022-10-06
FokusKina 3 2022

2022-10-05
Populär Astronomi 3 2022

2022-10-03
Akvarellen 3 2022
Kontrast Magasin 1-2 2022

2022-10-02
Medusa 3 2022

2022-10-01
Tidig Musik 3 2022

2022-09-29
Amnesty Press 3 2022

2022-09-16
Fjärde Världen 3 2022

2022-09-14
Opera 4 2022

2022-08-24
Karavan 2 2022

2022-08-23
Divan 1-2 2022
Fronesis 72-73 2022

2022-08-22
Konstperspektiv 3
Hjärnstorm 148-149 2022

2022-08-15
Amnesty Press 2 2022

2022-08-10
Lyrikvännen 3 2022

2022-08-01
Lyrikvännen 2 2022
Populär Astronomi 2 2022

2022-07-20
Med andra ord 111 2022

2022-07-06
Hjärnstorm 146-147

2022-07-04
Kritiker 62 2022

2022-07-02
Världshorisont 2 2022

2022-07-01
Utställningskritik 3 2022

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-18
Nordens Tidning 2 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

Äldre resuméer