Innehåll Socialpolitik höst 2021

Girl power- inte godkänd för tjejer som omhändertas Maria Andersson Vogel
För tjejer på särskilda ungdomshem finns starka normer med historiska rötter för hur de ska, och bör bete sig för att inte väcka omgivningens agg och oro. De hindras från att skapa och vårda relationer, trots att relationer är viktiga i den normativa femininitet de ska återanpassas till, skriver Maria Andersson Vogel, doktor i socialt arbete.

“Brist på respekt för patienter med beroendesjukdom” IngelaS
Eva har en beroendesjukdom sedan 54 år tillbaka. Idag åker hon permobil och är mycket svag och uppgiven. Eva har berättat för mig om bemötandet hon periodvis har fått genom åren på Metadonmottagningen dit hon går för att hämta sin medicin. Vid ett flertal tillfällen har Eva fått frågan av mottagningens läkare vad hon vill ha ut av livet. ”Jag vill bara ha ett värdigt slut” har Eva svarat, trött efter alla års kamp för att få den hjälp hon behöver inom missbruksvården.

”Säger lagen verkligen att Tim, 3 år, ska utvisas?” Tyra Johansson & My Nässlander Örninge
Brister i införandet och ett splittrat arbete karaktäriserar barnkonventionen skriver två socionomstudenter. Om ingen enhetlig syn på att barnkonventionen är överordnad skapas, kommer andra lagar att få företräde. Som i fallet med treårige Tim som ska utvisas till ett land han aldrig någonsin varit i. Frågan är då vad regering och riksdag egentligen ville uppnå när man antog barnkonventionen som svensk lag.

Tre träfflokaler – tre olika beslut under pandemin Palle Storm & Kristina Engwall
Tre kommuner, tre öppna träfflokaler inom socialpsykiatrin – alla hanterade de pandemins första fas olika. Forskarna Palle Storm och Kristina Engwall har studerat hur det påverkade besökarna. Ingen av kommunerna frågade besökarna om deras synpunkter på stängning eller reducerad verksamhet.

En hyllning till alla som kroppsarbetar Heléne Nellvik
I juni 2021 lanserades projektet Vi som arbetar med våra kroppar som en vandringsutställning och en bok. Annica Carlsson Bergdahl, projektledare och författare och fotograf Elisabeth Ohlson har rest runt från norr till söder i Sverige och intervjuat, fotograferat och filmat industriarbetare, undersköterskor, städare, butiks- och restauranganställda, lager- byggnads- och skogsarbetare, målare, elektriker, svetsare och busschaufförer för att nämna några. Allt för att skildra en del av vår tids arbetarklass.


Populärt på SocialPolitik.com
"Vi försörjer fyllon och filosofer” Fredrik Bergman
Synen på barnet och barndomen Bengt Sandin
Kammarrätten i ny dom: ”Lyssna på patienten” Jan-Ewert Strömbäck
Stoltheten i att vara socionom Nanna Gullström
Om skjutningarna: ”Vi vet vad som ska göras men modet sa Anna Fredriksson

Socionomutbildningen 100 år – ett svar på samhällets utmaningar


Publicerad: 2021-09-30

Köp SocialPolitik
Läs mer om SocialPolitik i katalogen
Fler artiklar knutna till SocialPolitik
Fler tidskrifter i kategori SOCIALA FRÅGOR
Fler tidskrifter i kategori SAMHÄLLE, MILJÖ & POLITIK


Annons:

Senaste nummer:

2021-11-30
Amnesty Press 4 2021

2021-11-26
Karavan 3 2021

2021-11-25
Bild & Bubbla 228 2021

2021-11-24
Barnboken - tidskrift för barnlitteraturforskning Volym 44 2021

2021-11-22
Utställningskritik 5 2021

2021-11-20
Opera 5 2021
Cirkeln 3 2021

2021-11-18
Glänta 2 2021

2021-11-15
Sydasien 3 2021

2021-11-13
Nio-Fem 2 2021

2021-11-12
Tydningen 40 2021

2021-11-05
Med andra ord 108 2021

2021-11-03
OEI 90-91

2021-10-30
Haimdagar 7-8 2021

2021-10-29
Signum 7

2021-10-25
Konstperspektiv 4

2021-10-17
Tydningen 39 2021

2021-10-02
Världshorisont 3 2021

2021-10-01
Akvarellen 3 2021
Bild & Bubbla 227 2021

2021-09-30
SocialPolitik höst 2021

2021-09-29
Balder 3 2021

2021-09-28
Nordens Tidning 3 2021

2021-09-27
Amnesty Press 3 2021

2021-09-20
Tidig Musik 3 2021
Opera 4 2021

2021-09-19
Medusa 3 2021
Karavan 2 2021

2021-09-15
Byggnadskultur 3 2021

2021-09-14
Folket i Bild Kulturfront 6-7 2021

2021-09-11
Folket i Bild Kulturfront 5 2021

2021-09-10
Signum 6
KLASS 3 2021

2021-09-03
Svensk Medicinhistorisk Tidskrift 23 2019

2021-08-24
Utställningskritik 4 2021

2021-08-23
Konstperspektiv 3

2021-08-22
Fronesis 70-71

2021-08-21
Cirkeln 2 2021

2021-08-14
Haimdagar 1-6 2021
Fjärde Världen 3 2021

2021-08-04
Lyrikvännen 2 2021

2021-08-02
Kontrast Magasin 2 2021

2021-07-28
Hjärnstorm 142-143 2021
SocialPolitik v 30 2021

2021-07-27
Trakten 3 2021

2021-07-25
Teatertidningen 2-3 2021
Trakten 2 2020
Parnass 2 2021

2021-07-24
Världshorisont 2 2021

2021-07-23
Utställningskritik 3 2021

Äldre resuméer