Signum nr 4

Signum nr 4

Ledare

Ulf Jonsson: Hur räddar man liv under en pandemi?
– Om skillnaden mellan magi och sakrament.


Krönika

Lapo Lappin: Noli me tangere


Aktuellt

Heinz Werner Wessler:Bortom det lokala
– I kriser måste solidariteten vara gränslös.


Moralteologi

Thomas Joseph White: Sakrament och epidemier
– Reflektioner över kyrkans hantering av epidemifaran, grundade i katolska principer och en realistisk bedömning av det aktuella läget.


Musik

Meghan Quinlan: Förstelning eller förnyelse? – Beethoven 250 år

Heinz Werner Wessler: Orgelns mystik
– Charles Tournemire och Louis Vierne 150 år.


Den svårfångade sanningen

Barbara Crostini: Faktumens olidliga skörhet – Akira Kurosawa och de fyra evangelierna

Anthony Lappin: Ibn Rushd – pater reformationis


Ursprung

Lars Melin: Språkets gåtfulla ursprung
– Språket är en kod, mystisk och omöjlig att knäcka.

Stig Olsson: Om moralens ursprung
– Det var genom samarbete och en moral som ensam möjliggör samarbete som vi blev människor, menar Michael Tomasello.


Analyser och rapporter

Wolfgang Schonecke: Kinas växande inflytande i Afrika
– Kina leder stora infrastrukturprojekt och lånar ut mycket pengar till fattiga afrikanska länder. Men det är inte fråga om utvecklingsbistånd.

Gesine Ames: Kongos resurser – ett tveeggat svärd
– Om naturtillgångarnas möjlighet och förbannelse.


Bokrevy

Anders Piltz: Vem fick första ordet?
– Tore Janson: Språken före historien.
– Martin Kuckenburg: Wer sprach das erste Wort? Die Entstehung von Sprache und Schrift.

Gunilla Maria Olsson: Inget nytt om arv och miljö
– Robert Plomin: Blueprint. Hur DNA ritar om vår psykologi.

Andreas Mazetti Petersson: Partipolitiken i Svenska kyrkan
– Klas Hansson: Kyrkomöte och partipolitik – Politisk påverkan på Svenska kyrkans kyrkomöte 1930–2018.

Stig Olsson: En klimatforskares synpunkter
– Lennart Bengtsson: Vad händer med klimatet? En klimatforskares syn på jordens klimat.

Björn Cedersjö: Gudstjänstens och diakonins enhet
–Ninna Edgardh: Diakonins kyrka. Teologi, kön och omsorgens
utmattning.

Vincent Flink Amble-Naess: Den svårfångade men begripliga verkligheten
– Ulf Danielsson: Världen själv.


Informationer


Medverkande i detta nummer
Publicerad: 2020-05-25

Köp Signum
Läs mer om Signum i katalogen
Fler artiklar knutna till Signum
Fler tidskrifter i kategori ÅSKÅDNING & LIVSSYN
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA


Annons:

Senaste nummer:

2021-06-23
Med andra ord 107 2021

2021-06-16
Nordens Tidning 2 2021

2021-06-12
Litterär Kalender 2021

2021-06-10
KLASS 2 2021

2021-06-09
Akvarellen 2 2021
Lira Musikmagasin 2 2021

2021-06-08
Litterär Kalender 2020

2021-06-06
Litterär Kalender 2019

2021-06-05
Nio-Fem 1 2021

2021-05-30
Amnesty Press 2 2012

2021-05-19
Galago 145 2021

2021-05-17
Signum 4

2021-05-15
Glänta 4 2020 - 1 2021

2021-05-13
Sydasien 2 2021

2021-05-11
20TAL 3 2021

2021-05-04
Konstperspektiv 2

2021-04-28
Parnass 1 2021

2021-04-25
Världshorisont 1 2021

2021-04-24
Lyrikvännen 1 2021

2021-04-23
Balder 1 2021

2021-04-22
Cirkeln 1 2021
Med andra ord 106 2021

2021-04-21
Opera 2 2021

2021-04-19
Kritiker 59 2021

2021-04-09
Signum 3
Tiden Magasin 1 2021

2021-04-07
Populär Astronomi 1 2021

2021-04-06
Mimers brunn 1 2021
KLASS 1 2021
Galago 1 2021

2021-04-05
Bild & Bubbla 226 2021

2021-04-04
Mimers brunn 6 2020

2021-04-03
Mimers brunn 3 2020

2021-04-02
Mimers brunn 3 2020
Mimers brunn 4 2020

2021-03-31
Kontrast Magasin 1 2021

2021-03-30
SocialPolitik 1 2021

2021-03-22
Medusa 1 2021

2021-03-21
Amnesty Press 1 2021

2021-03-18
Found Review 10 2020
Teatertidningen 1 2021

2021-03-14
Fjärde Världen 1-2 2021

2021-03-13
Byggnadskultur 1 2021

2021-03-11
Cirkeln 4 2020

2021-03-10
Tidig Musik 1 2021
OEI 90-91 2021

2021-03-09
Sydasien 1 2021
Med andra ord 105 2020

2021-03-08
Tiden Magasin 4 2020

2021-03-05
Populär Poesi 47 2020

Äldre resuméer