Gotland och nazismen 1928-1950 #3-8 2019

Nazismen på Gotland – tre val i rad Sveriges brunaste län

Våren 1928 bildas en grupp fascister/nazister på Gotland. En rad partiklyvningar följer som i landet runt, men 1933 håller både furugårdare och lindholmare var sin lokal. Vid sidan av dem finns bl a även det starkt nazipåverkade Sveriges Nationella Förbund (SNF), och efter hand även nysvenska Engdahlsrörelsen.

Vid valen 1934, 1936 resp 1938 får nazi på flera orter över både tio och tjugo procent av rösterna, och på samlad länsnivå 1934 fem gånger mera än i riket i snitt. På vissa orter förstås även noll. Som län är Gotland tre val i rad brunast i landet, även om storstäderna Göteborg resp Stockholm når längre.

Framgångarna i "Bruna Bältet" slås bara av någon enstaka ort i landet som helhet. På personplanet kan flera hundra medlemmar identifieras i detalj, och med ungdomen även fler än hela röstetalet. 1 ungdomsgrupperna startas två lokala stenciltidningar.

Fram till 1936 är furugårdarna flest, medan lindholmama gör de mest offensiva arrangemangen. På Gotland byter sen bara en mindre grupp till lindholmarna. Via de mer okända Sveriges Nationella Socialister och SNF går åtskilliga 1941-42 istället till Nysvenskarna. Många var även med i det överklassbetonade Riksförbundet Sverige-Tyskland. Några deltog också i den sk livlineverksamheten då man smugglade nazister från Baltikum västerut. Lindholmarna har delar av sin organisation kvar till 1950 och Nysvenskarna trettio år till.

På Gotland var ovanligt många bönder med men även ett avsevärt antal officerare, kyrkvärdar, präster och småföretagare, etc. Med början i fyrtiotalet får många sen även rader av kommunala uppdrag etc för de "vanliga" borgerliga partierna.

Denna studie bygger på presslägg, organisationsdokument och intervjuuppgifter. Delar av studien började publiceras 1997, men kom efter 2009 att trean slags paus. Möjligen finns dock fortfarande ett och annat nytt att ta fram, och i så fall hoppas vi att återkomma.


Del A

• Intro
• Förord
• Tillkännagivanden
• Sentida vittnesmål
• Samtida och sentida omdömen


Del B

Nazismen i Sverige. Kort överblick
• Rasfråga och otrygghet. Seklets ungdom - Folkreningstanken
• Här aktuella grupper
• Drag i utvecklingen - Erik Steffen erbjöds 1933 att få bli riksledare
• Kort översiktsbild
• "Judefrågan" - "Judestat"
• 1934: Antropolog utdömer rashögfärd
• Ragnar Volds kommentarer
• Även lapporörelsen gav sina avspeglingar
• Usch för såna flyktingar
• Stellan Arvidson
• Antisemitism - en reflexion


Del C

Nazi etablering på Gotland
• Tallunden 1928
• SFKO har lokalinvigning 1929
• Partiklyvning 1930
• Ny fart efter återföreningen
• 1931: Frågan om Munckska kåren
• Div aktieägare i SNSPs press 1931

Rörelsen växer; 1932-1936
1932
• Insändardebatter om upprustning
• Mötesdebatter
• Debatt med SNU
• Mera möten: Glifberg, Kihlén och Steffen
• SNSPs medlemskår 1932
1933
• "Småmord som metod"
• Partisplittring II och III
• Lokala motståndarkommentarer
• Furugård som talare
• Observation juli 1933
• 18 nov: Fackeltåg som motdemonstration
• Helge Burman förkunnar den lokala Lindholmsrörelsens start
• Furugårdarnas distriktsmöte 26 nov 1933
• Religionsfrågor
• Debatt kring Carl Kihlén 1933-34
• Högerpartiets diskussion november 1933
• En glimt från folkpartiet Internationell utblick 1933
• Sympatisör i Tofta
• Övrigt 1933
• När SNU lämnar högerpartiet (AVF)
• Etaleringen av SNF resp USv 1934-35

Massiva kampanjer 1934 till 1938
1934 - Diskussionsmöten 1934
• Otto Hanson talade även i Stockholm
• Wiklundssaken
• Johannes R Glifberg
• Rörande Adrian Molihn
• Ahlstensmöte 1, fri debatt
• Ahistensmöte 2, duell med Otto Hanson
• Moteld
• Furir Ekeklint och Hedengren
• Sven Olov Lindholms första tal
• Andra talare 1934: - Carl Kihlén - Fritz Hedh
• Sigmund Ahnfelt - Nils Wenchert - Sven Hedengren - Ernst Walter Hälphers - Hilma Hansegård
• Nykterhetens dag 1934: Strid kring Ture Nerman som talare
• Bilreparatörskonflikten
• Kihlén och Furugård på Auditorium
• Kyrkofullmäktigevalet 1934
• Evangelium enligt Kihén. Tre artiklar i referat
• Övrigt 1934
• Valdikt

1935 - Talare och annan verksamhet
• Gerhard Eriksson
• Katoliker?
• Kåre Skredsvik fyller i bilden
• Yngve Ottosson 1934-35
• Hedengren
• Fahlmark
• Wencherts andra turne
• Sjökapten Gustaf Larsson
• Läroverksungdom
• Häll Furugård!
• Tre timmar Hedengren: Abbessinienkriget var en nödvändighet
• Övrigt 1935

1936 - Debatt nazi mot en kommunist
• Jonasson och Jönsson
• Furugårdarna tappar, men inte på Gotland
• Två Lindholmveckor Tal på Stadts terass 26 april
• Stellan Arvidsons majbrasetal 1936
• Första maj 1936, punkt för punkt i fyra steg
1 Tage Erlander talar i Tallunden
2 Lindholmsmötet och dess förvecklingar
3 Följdkommentarer
• Bedömningar
• Lindholmarnas bedömning: "Marxistpöbel härjade i Visby"
4. Follingbomöte med polisanmälan
• Pingstens kampdagar:
• Förberedelser, upplägg
• Sydöstra distriktet: Visbyresan
• (Program) Kampdagarna i Visby
• Lokalpressens bedömning
• Sammanvägda pressuppgifter
• Lindholmarnas bedömning
• Sommarens övningar
• Samtida kommentar
• Mera möten närmare valet.
• Röstande och taktik
• Valet: Furugårdarna ännu lokalt starkast - men nedläggning löljer och övergång till NSAP alternativt SNF alternativt SNS
• Sveriges Nationella Socialister
• Gatubråk
• Övrigt 1936

1937
• Kihléns död
• Nytt 1 maj-tal: Molund i torrlagd stad
• Övrigt 1937
1938
• Björn Dalström valborgstal och mötesserie
• Brev till Hedengren
• Övrigt
1939
• Kring krigets start
• Välj dina ord!
• Prästen i När
• 1940 Snabba Quislinghistorier
• Bildkamp
Torsten Wigström. Minnesintervju

SNF och Nysvenska
• Engdahlsturne 1
• Sammanslagning men minskning
• Engdahlsturn 3
• Svensk Opposition får (minst) två avd
• Lägesrapporter och möten

Kommentar till den gotländska nazirörelsen

Gotlandspressen och krigsåren
• Säkerhetskontroller och transportförbud

Successiva reaktioner inom Arbetarrörelsen
• Kommenterande SLU-protokoll

Antisemitism på Lärbro krigssjukhus


Del D

Val och valresultat 1932 - 1938
• Lokalt + riksjämförelser
• Tabeller med kommentarer
• Tabell 1, Riket 1932 - 1938
• Gotland 1934-38
• Tabell 2, Valsummering Gotland 1934-38
• Hur nära var det?
• Om kyrkofullmäktige
• - Jämförelser med andra län
• Tabell 3, Andrakammarvalet 1932
• Tabell 4, Landstingsvalen 1934
• Tabell 5, Andrakammarvalet 1936
• Tabell 6, Landstingsvalet 1938
• Anm, om var nazi inte slog igenom
Närtitt på socknarna: - Bruna Bältet
• Tabell 7, Bruna Bältet - Socknar med minst ett val över 5 % eller åtm 10 röster
• Och om det vore på storkommunernas tid...
• Tabell 8-10, Näraliggande socknar med svagare genomslag
• Tabell 8: Området nord Bruna Bältet
• Tabell 9, Norr
• Tabell 10, Södra Mitten
• Tabell 11, Sudret
• Socknar utan naziröster 1934
• Faktaruta: Tidningen Nationen
• Jämförelse med ovan: Högskoleanalys
• Tabell 12 A. Jordbrukare och Nazigenomslag
• Tabell 12 B. Jordbrukare och Nazigenomslag, gruppvis Gotlandsannonser i nazipressen (urval)
Nazisternas valkandidater 1934-38
• SNSP, Furugårdarna NSAP, Lindholmarna


Del E

Organisationerna
• Medlemstal i riksjämförelse
• Medlemmarna som sådana -. Lokala organisationsstrukturer:
• SFKO
• NFF (NSFP)
• SNSP, Furugårdarna
• Tabell 13: Furugårdarnas åldersstruktur
• Tabell 14: Furugårdarna: bakgrund och anslutningsålder
• FurugårdsnTedlemmarnas bakgrund
• NSAP, Lindholmarna
• Tabell 15: Lindholmarnas åldersstruktur
• Tabell 16: Lindholmarna: bakgrund och anslutningsålder
• Jämförelser av åldrar och bakgrund
Kvinnogruppen Kristina Gyllenstierna
Sveriges Fackliga Kamporganisation, SFKO
Svensk Opposition/Nysvenska Rörelsen
• Tabell 17: Engdahlarnas åldersstruktur
• Tabell 18: Engdahlarna: bakgrund och anslutningsålder
• Partibytestid

Ungdomsrörelser
Furugårdarna:
• Nationalsocialistisk Ungdom
• Vikingarna 1934 - 36
• Läget våren 1935: Två beskrivande artiklar: Gutnisk Ungdom
• Med Gotlandsbanerets Vikingatåg
• Tidningen Ungdomsfronten
• Grupperna
Lindholmarna
• Nordisk Ungdom/Wasa
• Grupperna
• Sta rajt!
• Tidningen Gutaröst
Intervju med NU-medlemmen "Åke -n"
• SNFs ungdomsförbund
• Fosterländsk Enad Ungdom

Riksföreningen Sverige-Tyskland

Många meniga reagerade på nazism hos befälen

• Tabell 19: Officerare och befäl med bruna drag

Livlineverksamheten
• Utländska nazi i Sverige (SOU)

Yrkesuppgifter
• Tidningsprenumernter
• Präster
• Poliser
• Tabell 20, Tidningsprenumeranter
• Tabell 21, Boendeorter, kända fall
• Tabell 22, Kända kommunala och kyrkliga uppdrag, etc
• Partibytestid


Del F

Diverse samtida klipp & kommentarer
• Litterära avtryck & kuriosa
• Arvid Berggrens dikt Slidfärdi - Carl Kihlen som hell-poet
• Bernard Olson - Andra betraktelser

Tre partiframgångar, jämförande kartor
• Socknar med särskilt många röster för nazi samt senare för Ny Demokrati resp Gottlandspartiet

Snabbskiss på 118 här aktuella personer
• Konsul Ekman - Aktivister inom nazism och nysvenskeri
• SS-värvad gotlänning
• Sentida efterföljare

Tabeller över medlemmar
• Furugårdspartiet
• Lindholmarna
• Nysvenskarna
• Riksförbundet Sverige-Tyskland

Annonserade möten
Successivt tabellerat
• SFKO
• SNSP
• NSAP
• Summerade möten

Dokument:
• En insändare 1935
• Sven Hedengren Föredrag 1936
• Gotländska artiklar i nazipressen

Sammanfattning

Appendix

Emil Magne: Den falska storhetens tid
Bildsidor från världskrigets tid och anknutet

Källor och Litteratur
Författarna och annat de skrivit

Publicerad: 2019-09-19

Köp Haimdagar
Läs mer om Haimdagar i katalogen
Fler artiklar knutna till Haimdagar
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA
Fler tidskrifter i kategori REGIONALT


Annons:

Senaste nummer:

2020-09-22
Populär Astronomi 3 2020

2020-09-21
Opera 4 2020

2020-09-15
Bildkonstnären 3 20120

2020-09-11
Signum 6

2020-09-06
Accent 3 2020

2020-08-25
ponton 2 2020

2020-08-24
Konstperspektiv 3

2020-08-21
Nio-Fem 1 2020

2020-08-20
Lyrikvännen 3 2020

2020-08-18
20TAL 1 2020

2020-08-16
Hjärnstorm 1-2 2020
Bildkonstnären 2 2020

2020-08-10
Svensk Mykologisk Tidskrift 3 2018
Lyrikvännen 2 2020

2020-08-04
Svensk Mykologisk Tidskrift 2 2018

2020-08-01
Walden 17-18 2020
Lyrikvännen 1 2020

2020-07-30
Glänta 1-2 2020

2020-07-29
Fjärde Världen 2 2020

2020-07-23
Tydningen 1 2020

2020-07-22
Kontrast Magasin 1 2020

2020-07-16
Bildkonstnären 1 2020

2020-07-11
Entomologisk Tidskrift 1-2 2017
Världshorisont 2 2020

2020-07-07
Sveriges fåglar 2019

2020-07-05
Ornis Svecica 30 2020

2020-07-04
Ornis Svecica 29 2019
Sveriges fåglar 2019

2020-07-03
20TAL 1 2020
Världshorisont 1 2020

2020-07-01
Populär Astronomi 2 2020

2020-06-30
Tidig Musik 2 2020
ponton 1 2020

2020-06-29
Medusa 2 2020

2020-06-26
Signum 5 2020
Vår Fågelvärld 2 2020

2020-06-25
Med andra ord 103 2020
KLASS 2 2020

2020-06-24
Opera 3 2020

2020-06-23
Yrfän 2 2020
Amnesty Press 2 2020

2020-06-22
Yrfän 1 2020

2020-06-21
C´est Bon Anthology 47 2020

2020-06-20
Arkitekturtidskriften KRITIK #44
Arkitekturtidskriften KRITIK #45

2020-06-19
Svensk Botanisk Tidskrift volym 114 2020

2020-06-17
Galago 139 2020

2020-06-15
Lira Musikmagasin 2 2020
Kritiker 55 2020

2020-06-11
OEI 88-89 2020

Äldre resuméer