Signum nr 6

Signum nr 6

Ledare

Johan A. Stenberg: Den gröna evangelisationen
– Andliga ekosystemtjänster kopplar upp oss mot Gud.

Ulf Jonsson: Vadå pluralism?
– Apropå religion, etik och trängseln i den svenska åsiktskorridoren.


Aktuellt

Hedvig Larsson: Judiska museet i Stockholm
– Apropå att museet fått nya lokaler.


Krönika

Leif Zern: Dialogens uppenbarelse


Apostolisk uppmaning

Katrin Åmell: Gläd er och jubla – på svenska
– Om den svenska översättningen av påven Franciskus apostoliska uppmaning Gaudete et exsultate.


Kyrkohistoria

Daniel Marguerat: Att skriva en Jesusbiografi i dag
– Vi har tillgång till säkra källor om Jesu liv, bland annat om hans botande av sjuka och hans hemort i judendomen.

Stefan Heid: Slutet för en legend – huskyrkor har aldrig funnits
– Angående en vanligt förekommande missuppfattning om den tidiga kristendomens utbredning via huskyrkor och eukaristifiranden i hemmen.


Kollektiv minneshantering

Anders Piltz: Minnets kartografi
–  Om en ny antologi om nordisk historia.


Klosterväsende

Anthony J. Lappin: Medeltida och monastiskt
– Det är just existensen av kloster som nyckelspelare i det sociala landskapet som verkligen motiverar att ett samhälle kan kallas medeltida.


Kyrkomusik

Mattias Lundberg: Praktiserad gregorianik i Sverige i dag

Sverker Jullander: Gregoriansk sång i evangelisk tidegärd under 100 år


Klimat

Stig Olsson: Antropocen – människans tid


Bokrevy

Hillevi Norburg: Längtandets stilla glädje
– Alva Dahl: Längtans flöde.

Julie Zyka: Att vara medaktör i Guds drama
– John Sjögren: Efterföljelsens glädje.

Arne Fritzson: Vad är lidande?
– Glenn Hægerstam: Den lidande människan.

Gert-Ove Fridlund: Utanför kartan
– Jennifer Clement: Gun love.

Pär Eliasson: Minoritet i mångfald
– Anita Yadala Suneson: Indian Protestants and their Religious Others.

Fredrik Heiding: Varför ta siesta?
– Patrik Hadenius: Paus. Konsten att göra något annat.

Heinz Werner Wessler: Vår väg genom kaos
– Metropolit Anthony av Sourozh: Om ljuset som lyser i mörkret: De sista föredragen.


Informationer


Medverkande i detta nummer

Publicerad: 2019-09-06

Köp Signum
Läs mer om Signum i katalogen
Fler artiklar knutna till Signum
Fler tidskrifter i kategori ÅSKÅDNING & LIVSSYN
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA


Annons:

Senaste nummer:

2020-02-19
Omkonst 8 2020

2020-02-16
Utställningskritik 1 2020

2020-02-12
Byggnadskultur 4 2019

2020-02-10
Sydasien 2 2019

2020-02-09
Med andra ord 101 2019

2020-02-08
Signum 1 2020

2020-02-06
Tydningen 33-34 2020

2020-02-01
Tydningen 31-32

2020-01-16
Accent 8 2019

2020-01-15
Fauna och Flora 4 2019

2020-01-13
Haimdagar 9-10 2019

2020-01-12
Tidig Musik 4 2019

2020-01-09
Aorta 28 2020
Divan 3-4 2019
Medusa 4 2019

2020-01-08
Tiden Magasin 3 2019

2020-01-07
Populär Poesi 43 2019

2020-01-05
Balder 4 2019

2020-01-03
ponton 4 2019

2020-01-02
Nutida Musik 277 2019
Nordens Tidning 4 2019

2019-12-30
Lyrikvännen 5-6 2019

2019-12-28
OEI 84-85 2019

2019-12-27
10TAL 33-34 2019

2019-12-25
Populär Astronomi 4 2019

2019-12-20
Nutida Musik 276 2019

2019-12-18
Amnesty Press 4 2019

2019-12-16
KLASS 4 2019
Världshorisont 4 2019

2019-12-13
Signum 8 2019

2019-12-09
Hjärnstorm 136 2019

2019-12-08
Populär Poesi 3 2019

2019-12-06
Kritiker 52 2019

2019-12-05
Arkitekturtidskriften KRITIK #42/43

2019-11-30
ponton 3 2019

2019-11-27
Arche 68-69 2019

2019-11-26
Lira Musikmagasin 4 2019

2019-11-21
Opera 5 2019
Cirkeln 3 2019

2019-11-20
Parnass 4 2019
Kuba 3 2019
Byggnadskultur 3 2019

2019-11-13
Fjärde Världen 3-4 2019

2019-11-08
Accent 6-7 2019

2019-11-07
Fjärde Världen 2 2019
Utställningskritik 5 2019
Omkonst v 45 2019

2019-11-04
Konstperspektiv 4 2019

2019-11-02
Nio-Fem 2 2019

2019-10-29
10TAL 32 2019

Äldre resuméer