Omslag

Byråkrati #62-63

Läs mer här.

Att samhället blir alltmer »byråkratiserat« är en återkommande spaning hos debattörer både till höger och vänster. På senare tid har det talats om en växande administrativ börda i arbetslivet och alltmer svårnavigerade socialförsäkringssystem – trots decennier av politiska reformer som syftat till att göra de byråkratiska organisationerna mer flexibla och lyhörda. Men vad menas med byråkrati och på vilka sätt är byråkratisering egentligen ett problem? I Fronesis nr 62–63 utforskar vi den sortens frågor utifrån olika perspektiv som berör frågor om makt, motstånd och möjligheter till politisk förändring... (ur de inledande orden Fronesis #62-63)


Dalia Mukhtar-Landgren, Linda Nyberg & Alexander Paulsson: Byråkratins inkonsekvenser Ladda ner som PDF

Nazem Tahvilzadeh, Linda Nyberg & Alexander Paulsson: Byråkratins frihetsproblem

Reinhard Bendix: Socialismen och teorin om byråkrati

Cornelius Castoriadis: Den revolutionära rörelsen under den moderna kapitalismen

Marcus Lauri, Charlie Järpvall, Maryam Fanni & Alexander Paulsson: Gränser, mikropraktiker och våld

Akhil Gupta: »Låt tåget drivas av papper«

Paulina de los Reyes: »Jag anhåller om en förklaring.«

Smadar Lavie: Protester, tillhörighet och byråkratisk smärta

Christine Bylund: Att andas eld

Olof Bortz: Förintelsen och det byråkratiska våldets historia

Vanja Carlsson & Dalia Mukhtar-Landgren: Möjligheter till motstånd och gränser för förändring

Vanna Nordling: I byråkratins gränsland

Jan Olsson & Erik Hysing: Aktivism bland offentliga tjänstemän

Antonio Gramsci: Om byråkratin

Kathy Ferguson intervjuad av Vanja Carlsson & Dalia Mukhtar-Landgren: Ett feministiskt argument mot byråkratin

Ulla Björnberg: Är byråkratin förenlig med jämställdhet?

Alexander Paulsson, Linda Nyberg & Nazem Tahvilzadeh: Den nyliberala byråkratins former

Béatrice Hibou: Nyliberal byråkrati som ett uttryck för hybrid styrning

Loïc Wacquant: Tre steg mot en historisk antropologi över faktiskt existerande nyliberalism

Rickard Ulmestig & Kettil Nordesjö: Roboten i försörjningsstödsbyråkratin

Redaktion: Vanja Carlsson, Maryam Fanni, Charlie Järpvall, Marcus Lauri, Dalia Mukhtar-Landgren, Linda Nyberg, Alexander Paulsson och Nazem Tahvilzadeh.

Publicerad: 2019-09-01

Köp Fronesis
Läs mer om Fronesis i katalogen
Fler artiklar knutna till Fronesis
Fler tidskrifter i kategori SAMHÄLLE, MILJÖ & POLITIK
Fler tidskrifter i kategori FILOSOFI & PSYKOLOGI


Annons:

Senaste nummer:

2019-11-21
Opera 5 2019

2019-11-20
Parnass 4 2019
Kuba 3 2019
Byggnadskultur 3 2019

2019-11-13
Fjärde Världen 3-4 2019

2019-11-08
Accent 6-7 2019

2019-11-07
Fjärde Världen 2 2019
Utställningskritik 5 2019
Omkonst v 45 2019

2019-11-04
Konstperspektiv 4 2019

2019-11-02
Nio-Fem 2 2019

2019-10-25
Signum 7 2019
Tidskriften Folkuniversitetet 3 019

2019-10-24
Akvarellen 3 2109
Fönstret 3 2019

2019-10-22
ponton 2 2019

2019-10-20
SocialPolitik 2 2019

2019-10-18
Amnesty Press 3 2019

2019-10-17
ponton 1 2019

2019-10-15
Utställningskritik 4 2019

2019-10-14
Mimers brunn 4 2019

2019-10-09
Världshorisont 3 2019

2019-10-08
Lyrikvännen 3-4 2019

2019-10-07
Glänta 1-2 2019
Populär Astronomi 3 2019

2019-10-06
Ottar 2 2019

2019-10-03
Nordens Tidning 3 2019

2019-10-01
Accent 5 2019

2019-09-28
Lira Musikmagasin 3 2019

2019-09-21
Kuba 2 2019

2019-09-20
Cirkeln 2 2019

2019-09-19
Medusa 3 2019
Tidig Musik 3 2019
Haimdagar 3-8 2019

2019-09-18
Balder 3 2019

2019-09-17
Med andra ord 100 2019
Bildkonstnären 3 2019

2019-09-16
KLASS 3 2019
Opera 4 2019
Tiden Magasin 2 2019
Balder 2 2019

2019-09-12
Divan 1-2 2019

2019-09-11
Med andra ord 99 2019
Parnass 3 2019
Bild & Bubbla 220 2019

2019-09-10
Impuls 3 2019

2019-09-09
Med andra ord 98 2019

2019-09-07
Tidskriften Folkuniversitetet 2 2019

2019-09-06
Signum 6 2019

2019-09-01
Fronesis 62-63 2019

Äldre resuméer