Signum nr 3

Signum nr 3

Ledare

Anders Piltz: Fobiskt försök till folkfostran
–  Religionen hör hemma i public service.


Krönika

Anna Bieniaszewski Sandberg: Konsten att kyssa ett bröd


Aktuellt

Heinz Werner Wessler: Helvetessyner i Christchurch
– Om gemensam sorg över religionsgränserna, men också om internet och vapen, både fysiska och digitala.

Kjell Blückert: EU:s behov av självrannsakan och förnyelse
– Om frihet, skydd och framsteg inom Europasamarbetet.


Medicinsk etik

Jenny Lindberg: Smer synliggör abortens etiska konflikt
– Apropå Statens medicinsk-etiska råds rapport Livstecken efter sen abort.


Musik

Stefan Klöckner: När gregorianiken lämnar kyrkorummet
– Välljudande sömnmedel, vetenskaplig lekplats eller teologisk provokation?

Jonas Lundblad: Musikens urkälla – Olivier Messiaen och gregorianiken

– Den mångårige kyrkoorganisten Messiaen såg i gregorianikens talnära rytmik ett fönster mot den universella musiken.


Robotteknik

John Haldane: Finns det någon där?

– Artificiell intelligens och robotteknik väcker grundläggande frågor om den mänskliga personens natur.


Kyrkoåret

Enrico Cattaneo: Påskens datum i den tidiga kristna kyrkan


Exegetik

Sten Hidal: De som inte gillade läget – om klagopsalmernas form och funktion


Psykologi

Gunilla Maria Olsson: Psykoterapi och känsla


Mariologi

Tord Fornberg: Maria Knutlöserskan


Bokrevy

Lapo Lappin: Ateismens avledningar
– John Gray: Seven Types of Atheism.

Maria Green: Allmänbildande om kristen gudstjänst
– Kristen gudstjänst – en introduktion.

Ulf Jonsson: Äkta metafysisk liberalism
– Lena Andersson: Om falsk och äkta liberalism.

Tünde Blomqvist: Migranterfarenhet som formar identiteten
– Hynek Pallas: Ex Migrationsmemoar 1977 – 2018.

Olle Brandt: Vad gör en byggnad till en kyrka?
– William Whyte: Unlocking the Church.

Gunilla Maria Olsson: Skapas känslor?
– Lisa Feldman Barrett: Så skapas känslor. Hjärnans hemliga liv.

Helena Wangefelt Ström: Det sakrala i museimontern
– Magnus Berg & Klas Grinell: Musealt islam.

Katrin Åmell: Religionsdialogens framtid
– The Future of Interreligious Dialogue.


Informationer


Medverkande i detta nummer
Publicerad: 2019-04-13

Köp Signum
Läs mer om Signum i katalogen
Fler artiklar knutna till Signum
Fler tidskrifter i kategori ÅSKÅDNING & LIVSSYN
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA


Annons:

Senaste nummer:

2020-07-05
Ornis Svecica 30 2020

2020-07-04
Ornis Svecica 29 2019

2020-07-03
10TAL 1 2020
Världshorisont 1 2020

2020-07-01
Populär Astronomi 2 2020

2020-06-30
Tidig Musik 2 2020

2020-06-29
Medusa 2 2020

2020-06-26
Signum 5 2020
Vår Fågelvärld 2 2020

2020-06-25
Med andra ord 103 2020
KLASS 2 2020

2020-06-24
Opera 3 2020

2020-06-23
Yrfän 2 2020
Amnesty Press 2 2020

2020-06-22
Yrfän 1 2020

2020-06-21
C´est Bon Anthology 47 2020

2020-06-20
Arkitekturtidskriften KRITIK #44
Arkitekturtidskriften KRITIK #45

2020-06-19
Svensk Botanisk Tidskrift volym 114 2020

2020-06-17
Galago 139 2020

2020-06-15
Lira Musikmagasin 2 2020
Kritiker 55 2020

2020-06-11
OEI 88-89 2020

2020-06-03
Parnass 2 2020

2020-05-29
Nordens Tidning 2 2020

2020-05-28
Accent 2 2020

2020-05-27
Omkonst 22 2020
Utställningskritik 2 2020

2020-05-25
Signum 4 2020

2020-05-21
C´est Bon Anthology 46 2019

2020-05-15
Cirkeln 1 2020

2020-05-09
Balder 1 2020

2020-05-03
Glänta 3-4 2019

2020-05-01
SocialPolitik 1 2020

2020-04-28
Vår Fågelvärld 1 2020

2020-04-24
Galago 138 2020

2020-04-23
Opera 2 2020

2020-04-20
Nordens Tidning 1 2020
Lira Musikmagasin 1 2020

2020-04-15
Konstperspektiv 2

2020-04-10
Sydasien 2 2019

2020-04-09
Signum 3 2020

2020-04-08
Fjärde Världen 1 2020

2020-04-06
Sydasien 1 2019

2020-04-04
Populär Astronomi 1 2020

2020-04-03
Haimdagar 1-2 2020

2020-04-02
Teatertidningen 1/2020

2020-04-01
Tidig Musik 1 2020
Medusa 1 2020

2020-03-28
Kritiker 53-54 2019

Äldre resuméer