Signum nr 3

Signum nr 3

Ledare

Anders Piltz: Fobiskt försök till folkfostran
–  Religionen hör hemma i public service.


Krönika

Anna Bieniaszewski Sandberg: Konsten att kyssa ett bröd


Aktuellt

Heinz Werner Wessler: Helvetessyner i Christchurch
– Om gemensam sorg över religionsgränserna, men också om internet och vapen, både fysiska och digitala.

Kjell Blückert: EU:s behov av självrannsakan och förnyelse
– Om frihet, skydd och framsteg inom Europasamarbetet.


Medicinsk etik

Jenny Lindberg: Smer synliggör abortens etiska konflikt
– Apropå Statens medicinsk-etiska råds rapport Livstecken efter sen abort.


Musik

Stefan Klöckner: När gregorianiken lämnar kyrkorummet
– Välljudande sömnmedel, vetenskaplig lekplats eller teologisk provokation?

Jonas Lundblad: Musikens urkälla – Olivier Messiaen och gregorianiken

– Den mångårige kyrkoorganisten Messiaen såg i gregorianikens talnära rytmik ett fönster mot den universella musiken.


Robotteknik

John Haldane: Finns det någon där?

– Artificiell intelligens och robotteknik väcker grundläggande frågor om den mänskliga personens natur.


Kyrkoåret

Enrico Cattaneo: Påskens datum i den tidiga kristna kyrkan


Exegetik

Sten Hidal: De som inte gillade läget – om klagopsalmernas form och funktion


Psykologi

Gunilla Maria Olsson: Psykoterapi och känsla


Mariologi

Tord Fornberg: Maria Knutlöserskan


Bokrevy

Lapo Lappin: Ateismens avledningar
– John Gray: Seven Types of Atheism.

Maria Green: Allmänbildande om kristen gudstjänst
– Kristen gudstjänst – en introduktion.

Ulf Jonsson: Äkta metafysisk liberalism
– Lena Andersson: Om falsk och äkta liberalism.

Tünde Blomqvist: Migranterfarenhet som formar identiteten
– Hynek Pallas: Ex Migrationsmemoar 1977 – 2018.

Olle Brandt: Vad gör en byggnad till en kyrka?
– William Whyte: Unlocking the Church.

Gunilla Maria Olsson: Skapas känslor?
– Lisa Feldman Barrett: Så skapas känslor. Hjärnans hemliga liv.

Helena Wangefelt Ström: Det sakrala i museimontern
– Magnus Berg & Klas Grinell: Musealt islam.

Katrin Åmell: Religionsdialogens framtid
– The Future of Interreligious Dialogue.


Informationer


Medverkande i detta nummer
Publicerad: 2019-04-13

Köp Signum
Läs mer om Signum i katalogen
Fler artiklar knutna till Signum
Fler tidskrifter i kategori ÅSKÅDNING & LIVSSYN
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA


Annons:

Senaste nummer:

2019-10-14
Mimers brunn 4 2019

2019-10-10
Mimers brunn 3 2019

2019-10-09
Världshorisont 3 2019

2019-10-08
Lyrikvännen 3-4 2019

2019-10-07
Glänta 1-2 2019
Populär Astronomi 3 2019

2019-10-06
Ottar 2 2019

2019-10-03
Nordens Tidning 3 2019

2019-10-01
Fjärde Världen

2019-09-28
Lira Musikmagasin 3 2019

2019-09-20
Cirkeln 2 2019

2019-09-19
Medusa 3 2019
Tidig Musik 3 2019
Haimdagar 3-8 2019

2019-09-18
Balder 3 2019

2019-09-17
Med andra ord 100 2019
Bildkonstnären 3 2019

2019-09-16
KLASS 3 2019
Opera 4 2019
Tiden Magasin 2 2019
Balder 2 2019

2019-09-12
Divan 1-2 2019

2019-09-11
Med andra ord 99 2019
Parnass 3 2019
Bild & Bubbla 220 2019

2019-09-10
Impuls 3 2019

2019-09-09
Med andra ord 98 2019

2019-09-07
Tidskriften Folkuniversitetet 2 2019

2019-09-06
Signum 6 2019

2019-09-01
Fronesis 62-63 2019

2019-08-29
Tiden Magasin 1 2019

2019-08-25
Konstperspektiv 3 2019
Cirkeln 1 2019

2019-08-23
Klarspråk 2 2019

2019-08-22
Fönstret 2 2019

2019-08-14
Lira Musikmagasin 2 2019

2019-08-13
Teatertidningen 2-3 2019

2019-08-12
Utställningskritik 2 2019
Omkonst v33 2019

2019-08-10
Parnass 2 2019

2019-08-09
Världshorisont 2 2019

2019-08-08
Poplär Arkeologi 4 2019

2019-08-04
Bildkonstnären 2 2019

2019-07-10
Accent 4 2019

2019-07-07
Populär Astronomi 2 2019

2019-07-05
Signum 5 2019

2019-07-01
Medusa 2 2019

2019-06-30
Ottar 1 2019

2019-06-25
Amnesty Press 2 2019

2019-06-24
Opera 3 2019

Äldre resuméer