Musik, musik, musik...

Vad är en musiktidskrift och tillhör musiken kulturen? Korkad frågeställning kan tyckas. Frågan infann sig dock efter att jag tog en titt på hur musiktidskrifter var registrerade i Libris, betecknades de som kulturtidskrift och inte bara som musiktidskrift. Av musiktidskrifter som är registrerade på tidskrift.nu var endast en betecknad som att vara en kulturtidskrift. Betydligt fler finns med i Föreningen för Sveriges Kulturtidskrifter som Lira, Opera, Tidig Musik utöver då Nutida Musik som var en kulturtidskrift. Sedan ska man veta att Orkesterjournalen, Opus & Jefferson har produktionsstöd från Kulturråd som just kulturtidskrifter får antas.

Annat man kan slås av beträffande musiktidskrifter och är att många dels är orienterade utifrån ett instrument och dels att många har en slags genreartad ingång. I första fallet självklarheter som Gitarr och Luta, Dragspelsnytt, Körsång, Tonsättaren! och kanske finns där fler. Kanske Harpan, Oboen, Triangeln etc. Sedan sådana här som till exempel Orkesterjournalen, Opera, Tidningen Musikant? Är orkestern och operan att betrakta som instrument? Inom bildkonsten kan man tänka sig att Akvarellen, Grafiknytt och varför inte tidskrifter om foto motsvarar instrumentet som så. Men uppträder dylikt inom litteraturen eller det dansanta? Vad är litteratur, vad är dans, och så vidare?

Vad är en genre? Något vi kopplar till stil, sort, slag, etc. Ett momentum i grunden utifrån ett inovativt nytänk och emellanåt kanske av nöden tvingat? Påtagligt inriktade på genrer är tidskrifter som Close-up, Jefferson, Kountry korral magazine, Kyrkomusikernas tidning, Lira, Rootnotes, Sonic, Spelmannen, Sweden Rock Magazine, Trow Me Away och Zero.

Kanske passar Nutida Musik in i ett genreresonemang trots att man bara signalerar en tidsperiod liksom Tidig Musik. Nutida Musik presenterar sig med "I essäer, reportage, intervjuer, debatt och kritik tolkas och diskuteras konstmusiken och dess genrer och inriktningar som kammarmusik, elektronisk musik, ljudkonst, improvisation, orkestermusik, opera, musikteater, filmmusik, med mer". Visst, mycket brett anslag och sedan finns det där "med mer".

Mera ovanligt är det antagligen med tidskrifter som tar sikte på enskilda musiker men de finns, som Hugo Alfvén, Alfvéniana. Och så en tidskrift som Beatels-Nytt där de på hemsidan står att de för närvarande har 500-600 medlemmar per år. Huruvida det finns fler tidskrifter som uppstått kring enskilda musiker låter jag vara osagt, men antar det är ovanligt.

Release är väl bland svenska musiktidskrifter ganska egna i de att de lägger ut allt på svenska. Och visst för att tramsa vidare med det där om genrer märks att de har fokus på synt-pop om det nu kan vara en genre. Dessutom när det händer något som ett evenemang eller skiv-släpp. Opera, rapp, jazz till exempel är svårt att hita om. Så visst man kan inte omfatta allt.

Musikermagasinet skiljer ut sig så till vida att här finns i princip bara ett fokus på moderna instrument och ny teknik. Fagotter, krumhorn, kyrkorglar, cisters, trianglar, stradivarier är svåra att finna.

Andra intressanta identiteter är av mer fackligt slag som Skap-nytt, Tonsättaren och Symfoni. Nu ska med tydlighet ändå sägas att Tidskriften Tonsättaren "har uppehåll sedan 2017" och Skap-nytts utgivning upphörde 2016 men finns tillgänglig som pdfer. Symfoni däremot verkar trumma på i sedvanlig ordning.

Nedan finns "förhoppningsvis" direktlänkar till de olika identiteterna. Jo, och sedan apropå det där genrebegreppet som jag egentligen har svårt att förlika mig med och heller inte är säker på varifrån det genereras. Det står på Skaps hemsida angående fördelningen av stipendier "SKAP företräder upphovspersoner inom alla musikaliska genrer". "alla musikaliska genrer", finns det listat? wikin har som synes gett sig ikast med det hela. Det är lite häftigt! Genrebegreppet som så inom andra artistiska musikaliska uttryck ger väl sig bäst tillkänna visavi dansen. Det ena uttrycket förutsätta ofta det andra. Senap utan korv eller ketchup utan pommes vad är det! Man bör nog ge sig där, komplexiteten sett verkar det inte finnas lika hysteriskt långa genrelistor inom andra sinnesuppbådande arter och tekniker som till exempel litteratur och bildkonst.

Här är en listan över musiktidskrifter med vissa reservationer förbehållet omständigheter som att vissa hemsidor inte uppdateras:

MUSIK
ALFVÉNIANA
BEATLES-NYTT
CLOSE-UP
COUNTRY NEWS MAGAZINE (Uppdateras inte)
DRAGSPELSNYTT
GITARR OCH LUTA
HZ (Uppdateras inte)
JEFFERSON
KOUNTRY KORRAL MAGAZINE
KYRKOMUSIKERNAS TIDNING
LIRA MUSIKMAGASIN
TIDNINGEN MUSIKANT
MUSIKERMAGASINET
NUTIDA MUSIK
OPERA
OPUS
ORGELFORUM
ORKESTERJOURNALEN
RELEASE
ROOTNOTES
SKAP-NYTT (Tryckta ges ej längre ut, hemsidan finns kvar)
SONIC (Tryckta ges ej längre ut, hemsidan finns kvar)
SOUNDOFMUSIC (Uppdatera inte sedan 2015, men materialet är tillgängligt)
SPELMANNEN
SUNKIT (ej registrerad på Libris som tidskrift!)
SWEDEN ROCK MAGAZINE
SYMFONI
TIDIG MUSIK
TIDNINGEN KÖRSÅNG
TONSÄTTAREN (Utgivningen vilande?)
THROW ME AWAY
ZERO
Publicerad: 2020-01-01
Annons:

Senaste nummer:

2024-05-21
20TAL 10-11 2024

2024-05-17
Opera 2 2024

2024-05-14
Med andra ord 118 2024

2024-05-13
OEI 102-103 2024

2024-05-10
Haimdagar 1-2 2024

2024-05-02
Fjärde Världen 1 2024
Glänta 3-4 2023
Amnesty Press 1 2024

2024-04-29
Konstperspektiv 2
Tidig Musik 1 2024

2024-04-26
Signum 3
Nio-Fem 1 2024

2024-04-05
Populär Astronomi 1 2024

2024-03-17
Medusa 1 2024

2024-03-16
Hjärnstorm 154-155 2023

2024-03-09
Akvarellen 1 2024

2024-03-08
Signum 2

2024-03-07
Opera 1 2024

2024-03-03
Parnass 1 2024

2024-02-19
Konstperspektiv 1

2024-02-05
Amnesty Press 4 2023

2024-01-27
Divan 3-4 2023

2024-01-26
Signum 1

2024-01-25
Haimdagar 1-2 2024
Karavan 4 2023
Med andra ord 117 2023

2024-01-20
Tidig Musik 4 2023

2024-01-15
Hjärnstorm 152-153 2023

2024-01-10
Utställningskritik 5 2023

2024-01-03
Medusa 4 2023

2024-01-02
Parnass 4 2023

2023-12-29
Akvarellen 4 2023

2023-12-13
Fjärde Världen 4 2023

2023-12-12
Populär Astronomi 4 2023

2023-12-08
Signum 8

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-12
Med andra ord 116 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-11-01
Utställningskritik 4 2023

2023-10-27
Signum 7
Karavan 3 2023

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

2023-10-24
Konstperspektiv 4

2023-10-16
Lyrikvännen 4-5 2023

2023-10-12
Populär Astronomi 3 2023

2023-10-11
Divan 1-2 2023

2023-10-10
Glänta 2 2023

2023-10-09
Haimdagar 3-4 2023

Äldre resuméer