Tidskrifter på bibliotek

Nedan finns en alfabetisk länklista till LIBRIS över tidskrifter på tidskrift.nu. Kanske två klick och man vet vilket bibliotek som har en viss tidskriftstitel. Kanske kommer det hela lite på skam i och med att alla folkbiblioteken inte är med.
En annan tanke med listan är att tidskrifterna får redskap för att se och närma sig biblioteksvärlden, kanske påverka tidskriftsbeståndet på landets bibliotek.
Sen finns ju andra typer av bibliotek som skol- och sjukhusbibliotek vilka inte innefattas. På skolverkets hemsida står att "Skolbiblioteket är inte bara böcker. Det är en pedagogisk resurs för undervisning och skolarbete". Nu har jag svårt att tänka mig att dessa sist nämnda typer av bibliotek kommer ifråga för Libris så för att göra skolan, grundskolan och gymnasiet mer medveten om tidskriftsresursen måste annat till.
I rapporten Folkpost på tre sekunder! står det:
Kungl. bibliotekets utvidgade uppdrag omfattar bl.a. att, med LIBRIS samkatalog som bas, skapa 
förutsättningar för en nationell bibliotekskatalog. På sikt syftar en nationell katalog till att omfatta samtliga 
medieresurser som tillgängliggörs via de offentligt finansierade biblioteken/.../


Listan skiljer mellan tidskrifter som är verksamma och tidskriftsprojekt som är nedlagda, däremot ingen skillnad mellan nättidskrifter och tryckta.

Varför är nättidskrifter registrerade? Numer finns en e-plikt som i förlängningen hindrar att publicerat material försvinner om projektet läggs ner vilket jag sett åtskilligt av genom åren. På KBs hemsida står det angående e-pliktslagen:
"Lagen är ett komplement till pliktexemplarslagstiftningen, som omfattar leveransplikt för tryckt och audiovisuellt material. Syftet är att samla in och bevara även denna växande del av det svenska kulturarvet till stöd för forskningen."

Det får inte hållas för uteslutet att vissa av nedan fortfarande verksamma i själva verket kastat in handduken?

10TAL
100% CULTURE
2000-TALETS VETENSKAP
ACCENT
AFGHANISTAN.NU
AFGHANISTAN-NYTT
AIOLOS
AKVARELLEN
ALBA.NU
ALE
ALFVÉNIANIA
ALIF
ALKOHOL & NARKOTIKA
ALL VÄRLDENS KVINNOR
AL-NASHRA
ARKITEKTUR
ARKITEKTURTIDSKRIFTEN KRITIK
ARKIV. TIDSKRIFT FÖR SAMHÄLLSANALYS
ARTIST-RUN ART MAGAZINE
ARV. NORDIC YEARBOOK OF FOLKLORE
AURORA
AVAYE ZAN
ARCHE
ARKITEKTEN
ARTIKEL 14
ASTRA NOVA
AXESS MAGASIN

BALDER
BANG
BARN
BARNBOKEN - TIDSKRIFT FÖR BARNLITTERATURFORSKNING
BARNBOKEN - TIDSKRIFT FÖR BARNLITTERATURFORSKNING
BEBYGGELSEHISTORISK TIDSKRIFT
BIBLIOTEKSBLADET
BIBLIS
BILD & BUBBLA
BILDKONSTNÄREN
BIS
BLASKAN
BLÅ BANDET
BOKBODEN
BOKHORA.SE
BON
BREVNOVELLER
BRIGHT
BULLETINEN
BULLETIN OF THE MUSEUM OF FAR EASTERN ANTIQUITIES
BYAHORNET
BYGD OCH NATUR
BYGGNADSKULTUR

CAMERA NATURA
CAMINO
CLOSE-UP
C'EST BON ANTHOLOGY
CIRKELN
COGNITIVE BEHAVIOUR THERAPY
CONTRA
CUBA NUESTRA
CULTURE UNBOUND
CURIERUL ROMÂNESC
CURRENT SWEDISH ARCHAEOLOGY

DAGENS ARBETE
DAGENS ARBETE
DAGENSBOK.COM
DAST MAGAZINE
DEN BLINDE ARGUS
DRAKENS TAND
DIALOGER
DIASPORA
DIVAN
DJURENS RÄTT
DRAMA FORUM
DARVAG
DIREKT AKTION
DIREKT DEMOKRATI
DSM

É ROMANI GLINDA
EFFEKT
EKONOMISK DEBATT
ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT
ENHÖRNINGEN
EPOK
ERANOS
EREMONAUT
ESKAPIX
ETHNOS
EUROZINE
EXPO
EXPO IDAG

FAKTUM
FAUNA & FLORA
FILM INTERNATIONAL
FILMARBETAREN
FILMJOURNALEN
FILMKONST
FILMRUTAN
FILOSOFISK TIDSKRIFT
FILTER
FINSK TIDSKRIFT
FLAMMAN
FLM
FOLKET I BILD
FOLKETS HISTORIA
FOLKMUSIK & DANS
FOLKVETT
FORNVÄNNEN
FORSKNING & FRAMSTEG
FORSKNING
FORUM AID
FOTNOTEN
FOTOGRAFISK TIDSKRIFT
FOUND REVIEW
FREDSPOSTEN
FREDSTIDNINGEN PAX
FRITÄNKAREN
FRONESIS
FUL (FEMKUL)
FÅGLAR I NORRBOTTEN
FÖNSTRET
FÖRETAGSHISTORIA

GANDHI IDAG
GEOGRAFIER
GEOLOGISKT FORUM
GITARR OCH LUTA
GLÄNTA
GRAFIK NYTT
GRÖNKÖPINGS VECKOBLAD

HABARI
HAIKU
HARO!
HELA JORDEN
HEMSLÖJD
HEMTRÄDGÅRDEN
HENRY
HEROES OF TODAY
HISTORISK TIDSKRIFT
HELLENIKA
HJÄRNSTORM
HORISONT
HOUSING, THEORY AND SOCIETY
HUJÅDÅ
HUMANETTEN
HÄFTEN FÖR KRITISKA STUDIER

ICONOGRAPHISK POST
IKAROS
IMPULS
INTERNATIONAL FORUM OF PSYCHOANALYSIS
INTERNATIONAL FORUM OF PSYCHOANALYSIS
INTERNATIONELLA STUDIER
INTRA

JABBOK
JEFFERSON
JUNGFRU MARIA
JOURNALISTEN
JUDISK KRÖNIKA

KARAVAN
KFA-NYTT
KINARAPPORT
KLASS
KOLET
KONSTHISTORISK TIDSKRIFT
KONSTPERSPEKTIV
KONTUR
KOREOGRAFISK JOURNAL
KOUNTRY KORRAL MAGAZINE
KRATTAN
KRITIKER
KULT
KULTURDELEN
KULTURELLA PERSPEKTIV
KULTURENS VÄRLD
KULTURTIDNINGEN
KULTURVÄRDEN
KULTURVÄRDEN
KUNSTKRITIKK
KURAGE
KUSTBON
KYRKOMUSIKERNAS TIDNING

LAMBDA NORDICA
LATINAMERIKA
LIEKKI
LINGUA
LIRA MUSIKMAGASIN
LIBERATIÓN
LIBERTAS
LYRIK FÖR ALLA
LYRIKVÄNNEN
LÄSLIV

MAGASIN NIC
MAGASINET ARENA
MAGASINET TELEVISION
MANA
MED ANDRA ORD
MEDLIDANDE & FRUKTAN
MEDMÄNSKLIGHET
MEDUSA
MERDEKA & ÖSTTIMOR INFORMATION
MET AVISI
METICA
METOD
MILITÄR HISTORIA
MILJÖMAGASINET
MILJÖTIDNINGEN
MIMERS BRUNN
MINERALS AND ENERGY
MISSIONSFORUM
MODERN FILOSOFI
MOTDRAG

NAFS(K)URIREN
NARKOTIKAFRÅGAN
NATURFOTOMAGASINET
NIO-FEM tidigare TAM-REVY
NORDENS TIDNING
NORDEUROPA-FORUM
NORDIC JOURNAL OF ARCHITECTURAL RESEARCH
NORDISK FILATELI
NORDISK KULTURPOLITISK TIDSKRIFT
NOVA SCIENCE FICTION
NUTIDA MUSIK
NY TID
NYA ARGUS
NY LIVSSTIL
NYA ARBETARTIDNINGEN
NÄTTIDNINGEN SVENSK HISTORIA

OEI
OKNYTT
OFFSIDE
OMKONST
OPERA
OPSIS BARNKULTUR
ORD & BILD
ORDFRONT MAGASIN
ORDKONST
ORGELFORUM
ORIENTALISKA STUDIER
ORKESTERJOURNALEN

PALESTINA NU
PALETTEN
PARNASS
PANOPTICON
PAYBACK
PLAN
PROVINS
PEDAGOGISK FORSKNING I SVERIGE
PEDAGOGISKA MAGASINET
PENNAN & SVÄRDET
PERSONHISTORISK TIDSKRIFT
PILGRIM
POLITIKEN.SE
PONTON
POPULÄR ARKEOLOGI
POPULÄR ASTRONOMI
POPULÄR POESI
POSTE RESTANTE
PRESENS
PUNCTUM SALIENS
PÅ ÖSTERLEN

REFORM
RELIGION & LIVSFRÅGOR
RELEASE MUSIC MAGAZINE
RETORIKMAGASINET
REVANSCH!
RIKSTÄCKET
ROOTNOTES
RUM
RUMBA
RYSKA HUSET
RÖDA RUMMET
RÖD PRESS
RÖTTER

SANS
SCEN & FILM
SF-FORUM
SHERIFFI X
SIGNUM
SITE
SITUATION STOCKHOLM
SKAP-NYTT
SKRIVA
SKRIVLUSTAN
SLYNGLAR
SLÄKTHISTORISKT FORUM
SOCIALISTEN
SOCIALISTISK DEBATT
SOCIALMEDICINSK TIDSKRIFT
SOCIALPOLITIK
SOMALITIMES
SONIC
SPELMANNEN
SPRÅKA
SVARTA FANOR
SVERIGES NATUR
SWEDISH BOOK REVIEW
SVENSK BOKHANDEL
SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT
SVENSK MEDICINHISTORISK TIDSKRIFT
SVENSK NEUROPSYKOLOGI
SVENSK NEUROPSYKOLOGI
SVENSK TEOLOGISK KVARTALTIDSKRIFT
SVENSK TIDSKRIFT
SVENSKA SUPERSERIER
SVENSKLÄRAREN
SVENSKT KONSTHANTVERK
SYDASIEN
SYDFÖRFATTAREN

TEATERFORUM
TEATERTIDNINGEN
TECKNAREN
TIDIG MUSIK
TIDNINGEN KULTUREN
TIDNINGEN KÖRSÅNG
TIDNINGEN VI
TIDSKRIFT FÖR FOLKETS RÄTTIGHETER
TIDSKRIFT FÖR GENUSVETENSKAP
TIDSKRIFT FÖR GENUSVETENSKAP
TIDSKRIFT FÖR LITTERATURVETENSKAP
TIDSKRIFT FÖR POLITISK FILOSOFI
TIDSKRIFTEN FOLKUNIVERSITETET
TIDSKRIFTEN STADEN
TRÄBITEN
THE NORDIC JOURNAL OF AESTETHICS
THEOFILOS
TIDEN

UFO-AKTUELLT
UPPDRAG MISSION
UPPTÄCKTSRESAN
UTBILDNING & DEMOKRATI
UTBLICK LANDSKAP
UTSTÄLLNINGSESTETISKT FORUM

VAGABOND, RESEMAGASIN
VERITAS
VETSAGA
VI LÄSER
VI PUNKTSKRIFTSLÄSARE
VI PUNKTSKRIFTSLÄSARE
VISOR
VÄRLDSHORISONT
VÄSTSAHARA
VÄVMAGASINET

YELAH

ZERO

ÅTER

ÖSTERLENT


Nedlagda
ARKITEKTTIDNINGEN AT
AGAMEMNON
ART BIN

BARN & KULTUR
BLM

CDM

DAGENS FORSKNING
DOKUMENT

ENCUENTRO

FIKSSION
FLUM
FRÖ

GOOD MAGAZINE

I&M

KROCK
KULTURMILJÖVÅRD
KUNG BLÄCK MAGAZINE
KÄNGURU

LOCUS

MINARET

NEO
NOESIS
NYA SVARTA FANOR

PERGAMENT
PIRACY IS LIBERATION
PLURAL
PRIZMA

RES PUBLICA

RIKSDAG & DEPARTEMENT
SEX
SPRÅKVÅRD

TVÄRDRAG

VICTOR
VIP STORY
VÅR LÖSEN

NÅGOT Uppdaterad: 2020-02-12Publicerad: 2021-02-12
Annons:

Senaste nummer:

2024-05-21
20TAL 10-11 2024

2024-05-17
Opera 2 2024

2024-05-14
Med andra ord 118 2024

2024-05-13
OEI 102-103 2024

2024-05-10
Haimdagar 1-2 2024

2024-05-02
Fjärde Världen 1 2024
Glänta 3-4 2023
Amnesty Press 1 2024

2024-04-29
Konstperspektiv 2
Tidig Musik 1 2024

2024-04-26
Signum 3
Nio-Fem 1 2024

2024-04-05
Populär Astronomi 1 2024

2024-03-17
Medusa 1 2024

2024-03-16
Hjärnstorm 154-155 2023

2024-03-09
Akvarellen 1 2024

2024-03-08
Signum 2

2024-03-07
Opera 1 2024

2024-03-03
Parnass 1 2024

2024-02-19
Konstperspektiv 1

2024-02-05
Amnesty Press 4 2023

2024-01-27
Divan 3-4 2023

2024-01-26
Signum 1

2024-01-25
Haimdagar 1-2 2024
Karavan 4 2023
Med andra ord 117 2023

2024-01-20
Tidig Musik 4 2023

2024-01-15
Hjärnstorm 152-153 2023

2024-01-10
Utställningskritik 5 2023

2024-01-03
Medusa 4 2023

2024-01-02
Parnass 4 2023

2023-12-29
Akvarellen 4 2023

2023-12-13
Fjärde Världen 4 2023

2023-12-12
Populär Astronomi 4 2023

2023-12-08
Signum 8

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-12
Med andra ord 116 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-11-01
Utställningskritik 4 2023

2023-10-27
Signum 7
Karavan 3 2023

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

2023-10-24
Konstperspektiv 4

2023-10-16
Lyrikvännen 4-5 2023

2023-10-12
Populär Astronomi 3 2023

2023-10-11
Divan 1-2 2023

2023-10-10
Glänta 2 2023

2023-10-09
Haimdagar 3-4 2023

Äldre resuméer