Senaste nummer

Tidskrifterna presenterar innehållet i varje nyutkommet nummer.

Konstperspektiv nr 4
Gunnel Wåhlstrand, Green grey mud, 2023. Foto Jean-Baptiste Béranger 2023-10-24 Årets sista nummer av Konstperspektiv, fyllt med intressant läsning, tips och relevanta annonsörer»

Arbetarpoesi #4-5 2023
2023-10-16 ”Detta dubbelnummer lyfter fram arbetarpoesin, men egentligen inte för att skilja den från annan poesi. Eller, för den delen, för att särskilja arbetet från det övriga livet.” (ur ledaren Lyrikvännen 4-5 2023)»

Innehåll Populär Astronomi #3 2023
2023-10-12 Vi reser till Hawaii för att få koll på teleskopkonflikten där, undersöker måndammets plus och minus och spanar efter rymdstenar i historisk is.»

Pornografi #1-2 2023
2023-10-11 Många redaktionella beslut behövde fattas när vi mot förmodan bestämde oss för att göra ett temanummer om pornografi. Vilka aspekter skulle tas upp? Hur förhålla sig till bildmaterialet? Skulle vi behöva gå till källorna och göra oss uppdaterade om dagens utbud? Efterhand utkristalliserades insikten att det är individens möte med pornografiskt material och hens pornografiska förhållningssätt som intresserar oss teoretiskt och kliniskt. Det visade sig finnas gott om psykoanalytiska texter som förtjänar att lyftas fram på svenska och utgöra grundval för våra egna bidrag. Bland författare av redan befintlig text kan nämnas Robert Stoller - vars syn på könsöverskridande idag kan te sig nattstånden, men vars resonemang är viktigt. I sin klassiker Hard Core: power, pleasure and the ”frenzy of the visible” lyfter den amerikanska filmvetaren Linda Williams fram hur kort det röjde innan den nyuppfunna filmkameran riktades mot kvinnans kropp; ”viljan att veta” ... (från inledningen tema Pornografi, Divan 1-2 2023, läs hela här)»

Sinnen #2 2023
2023-10-10 Går det verkligen att lita på det man sett med sina egna ögon? Och vad har smakomdömet med smaksinnet att göra? Gläntas nya nummer handlar om syner, dofter, smaker, ljud och känselintryck. Om människans fem sinnen och dessutom flera som anspråk på att vara det sjätte. Här samsas naturvetenskapliga forskare med författare, psykologer, läkare, textilforskare, poeter och filosofer. Tillsammans ger de uttryck åt både det som sinnena uppfattar, och det som undflyr dem.»

Innehåll Akvarellen #3 2023
2023-10-09 There is an element of time that runs through Mikael Hallstrøm Eriksen’s works whether they are watercolours, drawings, sculptures or other kinds of work. The watercolour paintings in the series Strata incorporates a double element of time: Strata is what geologists call the layers of earth that are differentiated by various sediments. These layers are used to research and establish climate changes and other natural events through time - and the actual painting takes time because he needs to wait for the underlying layer to dry completely before applying the next layer. Even though he determines the size of the work and the choice of which colours to use, Mikael Hallstrøm Eriksen does not plan how the actual layers of the finished work will end up - the painting is completed in a zen-like flow, almost as if it has a life of its own and the shifting layers grow organically in the process. His works are mainly abstract, but they are all inspired by actual phenomena: the sun, the earth, and the universe. • The art of Hulda Stefánsdóttir revolves aroundt the subject of time. She shows us how something can be perceived as well-known and strange at the same time and how the past and the present can be reflected. She sometimes makes “imprints” by applying paint to the surface of her plastic-covered work desk and placing paper on top of it. Imprints being to “mark a surface by pressing something hard into it” as well as “to fix an event or an experience firmly in the memory”. Every piece of work becomes a time map in much the same way one could imagine memory works. She describes her process as a search for a timeless essence. At one point she became inspired by the Swedish artist Ivan Aguéli (1869-1917) who was famous for his rendition of colour and light and for his fascination of spiritual elements and Middle Eastern philosophy. Being an Icelandic artist Hulda Stefánsdóttir often meets people who expect her to be a landscape painter but she is more drawn to themes of memory, history, and social movement • The Nordic Watercolour Museum in Skärhamn offers an annual artist residency open for members of the Nordic Watercolour Society. Johan Mauritzon was the first painter to be awarded a two-week residency which took place in May 2023. Along with his regular art materials he also brought more unconventional things to the residency such as chains and various metal objects, which he used to disperse the pigments and create marks in the works. Mauritzon is as his art: unpretentious but not necessarily simple. His mind is open and he does a lot of experimenting while painting, knowing that he will not be able to fully control the result. In his opinion the advantage of abstraction is that the work is open to many interpretations. He paints with joy and playfulness with an underlying maturity formed by the knowledge and experience accumulated through the years. But despite this maturity, despite all the knowledge that has come over the years, it is the playfulness and curiosity that shines through. • Björn Bernström has tested a variety of Princeton brushes from the two series Aqua Elite and Neptune designed to imitate the properties of sable and squirrel brushes respectively. He states: Even though I seldom use sable brushes I know what are expected of them, and the brushes from Aqua Elite match these properties. They absorb a lot of moisture and are wonderfully flexible, The Quill became a favourite: it has good elasticity and releases paint in an even and continuous flow and has a lovely pointed end. The Mop I found perfect for applying large washes. Even though the Aqua Elite series held considerable amounts of water, the Neptune brushes did so even more. Squirrel brushes are very much in demand for their ability to carry great loads of water - and the synthetic Neptune brushes are soft and flexible which make them very suitable for washes on top of painted areas without dissolving the underlying paint. Conclusion: The Aqua Elite and Neptune brushes closely match those made from sable or squirrel.»

Innehåll #3-4 2023
2023-10-09 Regementsskrivare Israel Nilsson - en stridbar ämbetsman under stormaktstiden Början till släkten Hagetorn • STORA bilderbok (format A3) kommer nu i oktober. • Giftas i Alva - Hur stora var de normala åldersskillnaderna? Hur mycket skilde det som mest? Hur ofta var kvinnorna äldst? Undersökning av en typisk bondsocken från äldsta tid till cirka 1840 • - Varför nämns inte rutten till Gotland i kartograf Idrisis färdguide år 1154? • Jordbruk krigsåret 1941 • Mera om Skäggstäde kvarn (Källunge) Bild från c:a 1940 på omslag. Vi ser Oskar, Einar resp William Thomson • Pastor Smitterlöw och hans barn i Vamlingbo • När tillkom Visby stadslag? • Magnus Ladulås visbyinriktade brev om handeln 1276 • KUNG MAGNUS "FÖRLÄT" RINGMURSBYGGET INNAN 1288 • Vad var hamnen i Västergarn? •1200-talets gotländska köpmän • Recension: Svaga punkter i nya boken om Visby ringmur • Än en gång Fårö kyrka »

Innehåll #3 2023
2023-10-08 Kärlekens mytiska kraft har troIlbundit författare och poeter i årtusenden. I sin artikel för Medusa utforskar Martina Björk kärleken personifierad, Venus, när hon uppenbarar sig i tre olika litterära skepnader och lämnar sitt märke. • Torka kan få förödande konsekvenser för ett samhälle. Patrik Klingborg undersöker i sin artikel med ämnet antika vattenkällor hur tillgången till cisterner, brunnar och fontäner såg ut för oIika samhällsgrupper i antikens Grekland . • Peter M. Fischer presenterar resultaten från tretton utgrävningssäsonger i den antika hamnstaden Hala Sultan Tekke som ligger nära Larnaca på Cypern. Det var en av de största städerna i Medelhavsområdet under den sena bronsåldern och flera stadskvarter, stadens gravfält och en möjlig stadsmur har frilagts. Ursprungsstudier av det rika fyndmaterialet ger bevis på kontakter med allt från Sardinien till Mesopotamien och från östersjöområdet till Nubien. I slutet av 1200-talet f.Kr. drabbades staden av flera förstörelser som ledde till att denna en gång blomstrande handelsmetropol övergavs kring mitten av II00-talet f.Kr. • De nya kristlig församlingar som växte fram under senantiken använde sig flitigt av oljelampor i terrakotta i sina religiösa ritualer. På oljelampor tillverkade i Athen avbildades mytologiska motiv och gudabilder. Professor Arja Karivieri berättar om dessa motiv och vad de kan säga oss om förändringar i ideologiska och religiösa föreställningar under senantiken. »

Tema Hav #3 2023
2023-10-07 Höstnumrets tema är vittomfattande i både tid och rum. Vi speglar musikutövare och samarbeten tvärs över världshaven — även om det svallande havet i sig ofta bara kan anas som en faktor som påverkar kontakterna. Någon gång träder det fram mera påtagligt i musiken, som i Carl Heinrich Grauns tonmåleri som Daniel Blocken skriver om: "han låter orkestern bölja fram och tillbaka för att gestalta de brusande vågorna och spegla solistens upprörda inre". Andra gånger är havet det avståndsskapande gränsland som måste passeras för att knyta samman avlägsna platser och kulturer ... (från presentationen Tidig Musik #3 2023)»

Temat Bokens beskyddare #3 2023
2023-10-05 Vi firar 30 år och firar med temat Bokens beskyddare! 1993 var det 200 år sedan som skalden Erik Johan Stagnelius föddes och Parnass allra första nummer tillägnades honom. I år är det 200 år sedan samme skald dog - och i vårt höstnummer ­hyllas han av författaren ­Niklas Rådström för att ha skapat bland det ­yppersta av svensk poesi. Viss litteratur står sig genom århundradena, och det är därför som vi har vår slogan: Parnass för litteraturen vidare! (från de inledande orden Parnass #3 2023»

Kulturen i Norrköping får stryka på foten ... #4 2023
2023-10-05 Redan för ett år sedan, i min ledare i nr 4/22, skrev jag om vad de politiska partierna vill med kulturen. Då pekade jag ut Sverigedemokraterna som bland annat i Västerbotten ville skära ner på skattepengar som går till kulturen, till exempel till Norrlandsoperan. • Nu rasar en het debatt om hur man vill slakta kulturlivet i Norrköping, där kommunalrådet Sophia Jarl (M) och den politiska majoriteten M+KD+L med stöd av SD vill lägga ner kulturförvaltningen, ta bort kommunens kulturchef och ersätta detta med ett Tillväxtkontor. Detta har lett till massiv kritik. Flera kloka debattinlägg har skrivits i både dagspressen och på sociala medier. Norrköping har ett rikt kulturliv i form av sina museer och inte minst stadens symfoniorkester (SON), som håller världsklass. Jag har själv upplevt den ett otal gånger. Konserthuset, De Geerhallen, som drivs i kommunal regi, ska nu läggas ut till kommersiella intressenter och vara mer självfinansierad. SON har gjort en mängd cd-inspelningar med den tyska labeln cpo, inte minst alla Allan Petterssons symfonier och annan svensk musik, som t.ex. Wilhelm Stenhammars opera Gillet på Solhaug. Drygt 20 000 skolungdomar kommer varje år i kontakt med symfoniorkestern. Politiker födda på sent 1970-tal och senare är tyvärr i stor utsträckning obildade när det gäller klassisk musik och litteratur, vilket till stor del kan skyllas på bristande skolutbildning. Vi har ibland sett häpnadsväckande okunskap om litteratur hos våra partiledare ... (från ledaren Opera #4 2023) »


« Förra sidan | Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Senaste nummer

Annons:

Senaste nummer:

2024-06-28
Signum 5

2024-06-25
Opera 3 2024

2024-06-09
KLASS 2 2024

2024-06-02
Akvarellen 2 2024

2024-05-31
Signum 4

2024-05-28
SocialPolitik Maj 2024

2024-05-21
20TAL 10-11 2024

2024-05-17
Opera 2 2024

2024-05-14
Med andra ord 118 2024

2024-05-13
OEI 102-103 2024

2024-05-10
Haimdagar 1-2 2024

2024-05-02
Fjärde Världen 1 2024
Glänta 3-4 2023
Amnesty Press 1 2024

2024-04-29
Konstperspektiv 2
Tidig Musik 1 2024

2024-04-26
Signum 3
Nio-Fem 1 2024

2024-04-05
Populär Astronomi 1 2024

2024-03-17
Medusa 1 2024

2024-03-16
Hjärnstorm 154-155 2023

2024-03-09
Akvarellen 1 2024

2024-03-08
Signum 2

2024-03-07
Opera 1 2024

2024-03-03
Parnass 1 2024

2024-02-19
Konstperspektiv 1

2024-02-05
Amnesty Press 4 2023

2024-01-27
Divan 3-4 2023

2024-01-26
Signum 1

2024-01-25
Haimdagar 1-2 2024
Karavan 4 2023
Med andra ord 117 2023

2024-01-20
Tidig Musik 4 2023

2024-01-15
Hjärnstorm 152-153 2023

2024-01-10
Utställningskritik 5 2023

2024-01-03
Medusa 4 2023

2024-01-02
Parnass 4 2023

2023-12-29
Akvarellen 4 2023

2023-12-13
Fjärde Världen 4 2023

2023-12-12
Populär Astronomi 4 2023

2023-12-08
Signum 8

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-12
Med andra ord 116 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-11-01
Utställningskritik 4 2023

2023-10-27
Signum 7
Karavan 3 2023

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

Äldre resuméer